Blog Profesia.sk
apr
10

Ako byť atraktívni pre zamestnávateľov aj vo vyššom veku

Autor: | Kategórie: Motivácia a rozvoj | Značky: ,
Ako byť atraktívni pre zamestnávateľov aj vo vyššom veku
Často sa stretávame s negativizmom až beznádejou ľudí vyššieho veku. Majú viac ako 25 ročné skúsenosti, no do dôchodku stále ďaleko. Na trhu práce sa však cítia ako stratená generácia. Porozprávali sme sa s našou HR odborníčkou Petrou Novákovou o tom, ako aj starší ľudia môžu byť stále atraktívni pre zamestnávateľov.

Petra Nováková pôsobí v spoločnosti Profesia ako HR špecialista. Má na starosti výberový proces nových zamestnancov, ale aj vzdelávanie a rozvoj tých súčasných. Vyštudovala andragogiku na Masarykovej univerzite v Brne. Skúsenosti nazbierala počas dobrovoľníctva v zahraničí, ale aj v Nadácii Pontis. Zaujíma sa o témy firemnej filantropie a dobrovoľníctva.

 

 

Ahoj Peťa, téma, o ktorej sa chceme rozprávať je starší ľudia a hľadanie práce. Na mnohých fórach, ale aj osobne sa stretávam s názormi, že starší ľudia sú pri hľadaní práce menej preferovaní iba kvôli veku?

Na prvý pohľad to tak môže vyzerať. Úspešnosť starších kandidátov sa však odvíja od typu pozície, regiónu, rýchlosti napredovania v danej oblasti, ale aj zásahu digitalizácie alebo umelej inteligencie do pracovnej oblasti. Podľa našich údajov vychádza, že starší ľudia si prácu hľadajú približne o mesiac dlhšie. Mladým ľuďom, vo veku od 25 – 36 rokov, trvá proces nájdenia nového zamestnania v priemere dva mesiace. Pri ľuďoch vo veku 46 – 55 rokov je to 90 dní.

V blízkej budúcnosti to však môže byť celkom inak. V dôsledku starnúcej populácie, budú zamestnávatelia musieť viac pracovať aj s cieľovou skupinou 46+. Na druhej strane to bude rovnako veľká výzva pre ľudí v produktívnom veku, aby na sebe neustále pracovali, keďže vek odchodu do dôchodku sa predlžuje.

Čo sú hlavné dôvody toho, že starší človek si novú prácu hľadá dlhšie?

Dôvodov môže byť viacero, a to na oboch stranách. Kandidáti vo vyššom veku majú väčšinou užšiu špecializáciu v oblasti, ktorej sa roky venovali a vyprofilovali sa v nej. Ak potom potrebujú zmeniť typ pozície alebo náplň práce môžu bojovať u zamestnávateľov s predsudkami z hľadiska flexibility a prispôsobenia sa na nové pracovné podmienky a prostredie.

Dnes sa trh práce mení závratnou rýchlosťou najmä v dôsledku automatizácie, digitalizácie, zmenou technológií či inovatívnych postupov. Takmer stále vznikajú nové pozície. Očakávania a nároky zamestnávateľov sa zmenili. Môže sa stať, že aj dlhoročné skúsenosti môžu byť menej dôležité, práve z dôvodu vývoja technológií či pracovných postupov. Odvolávanie sa uchádzačov na to, ako to fungovalo v minulosti na dnešných zamestnávateľov neplatí.

Oblasti, ktoré bývajú často u starších kandidátov problematické sú znalosti cudzích jazykov a práca s novými technológiami.

Aká je kvalita životopisov starších uchádzačov o prácu?

Pri hľadaní práce je správne pripravený životopis jedným z najdôležitejších faktorov. Kvalita dnešných životopisov je rôzna a nedá sa zovšeobecniť. Dostávame životopisy, ktoré sú prehľadné, štruktúrované a kopírujú súčasné trendy a dizajn, ale aj životopisy, ktoré sú neaktuálne a neprispôsobené dnešným potrebám. Niektoré dokonca uvádzajú informácie, ktoré sa vyžadovali ešte v minulom režime, ako údaje o zamestnaní rodinných príslušníkov a informácie, ktoré zo zákona nemôžu potenciálneho zamestnávateľa zaujímať, napr. rodinný stav, počet detí či vierovyznanie.

Pri seniorských kandidátoch je dôležité, aby sa zamerali na posledné zamestnania, svoje najdôležitejšie skúsenosti a náplň práce čo najviac skonkrétnili a priblížili. Tiež je dôležité, aby používali súčasný moderný jazyk a terminológiu.

Aké chyby najčastejšie robia?

Najväčším prehreškom je, že si neaktualizujú svoj životopis. Posielajú ho rovnako ako pred piatimi či 10 rokmi. Formálna stránka je zastaraná, obsahuje neaktuálne informácie, príkladom sú staré školenia a kurzy z 80tych rokov, ktoré dnes už nie sú relevantné.

Nevhodný je aj príliš dlhý životopis. Maximálna dĺžka sú 2 A4. Stačí keď v ňom upozornia na posledné 3 – 4 zamestnania, alebo 10 – 15 rokov dozadu. Treba vybrať to najdôležitejšie, ale hlavne to „preložiť“ do atraktívnej, zaujímavej podoby.

Často sa stretávam s tým, že je nesprávne urobený popis pracovnej náplne. K takýmto prípadom patrí skopírovanie náplne práce z pracovnej zmluvy, uvádzanie všeobecných informácií o spoločnosti, popis činnosti spoločnosti. Personalistu zaujíma, na čom konkrétne človek v danej firme pracoval, čo mal na starosti a aké boli jeho úspechy.

Problémom často bývaj aj neaktuálna alebo nevhodná fotografia. A celková úprava životopisu, preklepy, chyby, nejednotný štýl a žiadne členenie.

Na internete som našla rady, že starší uchádzači majú v životopise odstrániť akékoľvek informácie, z ktorých by sa dalo zistiť, koľko majú rokov. Vyhnú sa tak zaujatiu voči ich veku. Čo si o tom myslíš? Dostal sa ti do rúk už aj taký životopis?

Myslím, že je to dobrá rada, ktorú sa oplatí vyskúšať. Človek priamo neupozorní na svoj vek. Personalista si aj tak dokáže aspoň orientačne vek zistiť na základe ukončenia školy alebo dĺžky praxe.

Vek môže byť aj výhodou, ak zamestnávateľ hľadá seniora na danú pozíciu. Potom je dôležité prezentovať tie správne pracovné skúsenosti a znalosti, odlíšiť sa dizajnom životopisu, ale aj upozornením na svoju ,,aktívnosť“ na trhu práce, napríklad v motivačnom či sprievodnom liste.

Ako pristupuješ ty ku starším kandidátom?

Áno, aj na naše ponuky reagujú starší kandidáti. Obsah životopisu a to, či uchádzač spĺňa požiadavky na danú pozíciu posudzujeme rovnako pri všetkých. S tými staršími sa však snažíme komunikovať o niečo citlivejšie a osobnejšie, pretože sme si vedomí, že majú na trhu práce zložitejšiu situáciu. Zvyčajne ich kontaktujeme telefonicky, ak máme dodatočné otázky, alebo máme pre kandidáta zamietavú odpoveď. Vysvetlíme dôvody nášho rozhodnutia a poskytneme spätnú väzbu na zlepšenie do budúcnosti.

Ako sú na tom starší kandidáti s používaním nových technológií?

Používanie nových technológii je veľmi individuálne. Je to o osobnom prístupe a nastavení človeka. V dnešnej dobe vidíme aj mnoho seniorov v dôchodkovom veku, ktorí s radosťou používajú notebooky, smartfóny a rôzne aplikácie. Podobne je to na pracovnom trhu. Vidíme uchádzačov vo vyššom veku, ktorí na sebe pracujú, navštevujú školenia, online kurzy. Ale sú aj takí, ktorí sú pasívni, čo sa môže odzrkadliť práve pri ich úspešnosti hľadania si práce.

Odporúčam však akémukoľvek kandidátovi nebáť sa toho a zdokonaľovať sa. Veľa sa dá zlepšiť aj samoštúdiom a niekedy aj úplne zadarmo. K dispozícii je množstvo online kurzov alebo seminárov, prípadne videí, z ktorých sa môžu naučiť mnoho zručností.

A čo sociálne siete? Veľká časť dnešnej komunikácie prebiehala na sociálnych sieťach. Ako ich môžu ľudia využívať pri hľadaní práce?

Tí, ktorí sú online, vedia oveľa lepšie využiť príležitosti, ktoré dnešná doba ponúka. Môžu sa rýchlejšie dostať k pracovným ponukám a rýchlejšie na ne reagovať. U nás, na profesia.sk, si okrem reagovania na ponuky, môžu vytvoriť životopis a uverejniť ho v našej datábaze, ktorú si denne prezerajú stovky zamestnávateľov. Je to ďalší zo spôsobov, ako si hľadať nové zamestnanie.

Prostredníctvom sociálnych sietí sa kandidáti dokážu dostať ku komplexným informáciám o firmách, kde majú záujem pracovať. Môžu získať zaujímavé kontakty a dozvedieť sa, aká je vo firme kultúra či atmosféra. Získané vedomosti môžu šikovne využiť na pohovore. Online priestor je tiež skvelou formou, ako sa odprezentovať a ukázať aktivity navyše, napríklad prostredníctvom blogu alebo vlastnej webstránky.

Na čo všetko by sa mal pripraviť človek, ktorý ide na svoj prvý pracovný pohovor po 15 rokoch?

Môže sa stať, že človek príde na pohovor a všetci prítomní budú mladší ako on. Netreba sa tým nechať zaskočiť. V dnešnej dobe je veľmi dôležité mať schopnosť „predať sa“. Generácia mladých ľudí, ktorí vyrastali s technológiami v ruke, na nás pôsobí nápadito a sebavedomo. Na druhej strane, mnohým skúsenejším ľuďom (tzv. povojnová generácia a generácia X) takéto sebavedomie chýba. Niektorí už vopred idú na pracovný pohovor s očakávaním neúspechu. To je prvá vec, ktorú by mali zmeniť. Hlavné je byť prirodzení a ukázať, že majú záujem o nové veci a učiť sa. Pomôže tiež, keď zdôraznia flexibilitu a pozitívny prístup k zmenám. Treba sa zamerať na súčasnosť a budúcnosť a neodvolávať sa na minulosť. Tiež vypustiť negatívne emócie alebo skúsenosti.

Aj pri pracovných pohovoroch je dôležitá prax. Ak chýba, netreba sa hanbiť, ale pracovať na tréningu. Najčastejšie otázky z pohovorov je možné nájsť na internete a odpovede si môžu nacvičiť pred zrkadlom alebo so známym.

Aké sú výhody starších zamestnancov?

Starší zamestnanci majú zodpovedný prístup k práci a už zaužívané pracovné návyky. Minimálne sa stáva, že by zaspali do práce. :) Dokážu sa sústrediť dlhšiu dobu a nerozptyľujú sa ľahko. Pri krízových situáciách si vedia zachovať chladnú hlavu a čerpajú zo svojich skúseností. Sú lojálni a cenia si pracovné prostredie či benefity.

belanova@profesia.sk
Lucia Belanová
Copywriter
Profesia spol. s r.o.
Venuje sa oblastiam ako PR a komunikácia, no jej najväčšou vášňou je písanie textov na tie najrozličnejšie témy. Oddychuje pri filmoch a seriáloch. Keď si potrebuje vyvetrať hlavu, rada sa túla uličkami miest, alebo chodníčkami v horách.
Všetky články autora

Pridať komentár

Have your say!

správa *

meno *

e-mail *

Hľadať

Najčítanejšie za mesiac

Kategórie

Facebook