Blog Profesia.sk
jan
13

Pracovať ako zamestnanec alebo živnostník? Čo sa oplatí viac?

Autor: | Kategórie: Hľadanie práce | Značky: , ,
Pracovať ako zamestnanec alebo živnostník? Čo sa oplatí viac?
Ak ste zamestnanec, počúvate o tom, že byť živnostníkom je výhodnejšie. Ak pracujete na živnosť, chýbajú vám zamestnanecké výhody. Diskusia o tom, čo je lepšie sa asi neskončí. My vám prinášame výhody a nevýhody oboch možností, aby ste si mohli vybrať tú správnu pre vás.

Mať istotu zamestnanca alebo voľnosť živnostníka? V určitom bode sa nad tým zamyslí takmer každý. To, čo je pre vás lepšie závisí od vašej osobnosti a životnej situácie. Aby sme vám rozhodovanie uľahčili, vybrali sme 5 hlavných aspektov pracovného života – podmienky zmluvného vzťahu, spôsob a výška odmeny, výška odvodov, nárok na benefity a spôsob ukončenia spolupráce a zhrnuli sme najväčšie rozdiely medzi jedným a druhým spôsobom zarábania si.

Rozdielny zmluvný vzťah

Práca na TPP: keď nastupujete do zamestnania uzatvárate so zamestnávateľom pracovnú zmluvu podľa Zákonníka práce. Voči vášmu zamestnávateľovi ste v zamestnaneckom vzťahu. Z neho vám vyplývajú práva a povinnosti a zároveň vás Zákonník práce chráni pred určitými prípadmi (ako napríklad okamžitá výpoveď, práca bez prestávok a pod.). Pracovná zmluva musí byť vždy písomná a vyhotovená v minimálne dvoch kusoch. Zmluva tiež obsahuje druh práce a jej stručnú charakteristiku, pracovný čas či výšku a spôsob odmeňovania.

Živnosť: je v skratke podnikanie na základe živnostenského oprávnenia. So zamestnávateľom sa môžete dohodnúť, že budete pre neho vykonávať prácu na živnosť. Váš zmluvný vzťah vtedy bude obchodný. Pre firmu ste v podstate dodávateľom služieb. Obozretní by ste ale mali byť v prípade, že práca, ktorú vykonávate na živnosť vykazuje znaky závislej práce. V tom prípade hrozí pokuta vám aj druhej strane.

Čo je závislá práca? Podľa Zákonníka práce je závislá práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti a podriadenosti, osobne, podľa pokynov, v presne určenom pracovnom čase a v mene zamestnávateľa. Čiže, ak by vám zamestnávateľ ponúkol možnosť vykonávať pre neho úplne rovnakú prácu ako ste robili doteraz, ale už nie ako zamestnanec, ale ako živnostník, je celkom pravdepodobné, že pôjde o závislú prácu. Vtedy vám môže hroziť pokuta. No definícia závislej práce nie je úplne presná a každý prípad sa posudzuje individuálne a  záleží od reálnej podstaty vykonávanej práce.

Vyplatenie odmeny za odvedenú prácu

Práca na TPP: ako zamestnancovi vám za vykonanú prácu patrí mzda. Jej výška, spôsob vyplácania a definícia z čoho sa skladá by mali byť uvedené v pracovnej zmluve. Ako zamestnanec by ste mali rozlišovať tri výrazy: čistá mzda, hrubá mzda a super hrubá mzda. V skratke je čistá mzda to, čo zamestnanec dostane na účet, je to hrubá mzda po odpočítaní odvodov a daní. Hrubá mzda je mzda pred zdanením a odpočítaním odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Uvádza sa v pracovných ponukách aj v zmluve. Super hrubá mzda je suma, koľko stojíte vášho zamestnávateľa, teda vaša hrubá mzda plus odvody, ktoré za vás platí zamestnávateľ.

Živnosť: živnostník dostáva v princípe vyššiu odmenu ako zamestnanec. Je to kvôli tomu, že firma za neho neplatí odvody. Odmena mu bude vyplatená podľa toho, ako je to špecifikované v zmluve – väčšinou podľa odpracovaných hodín, alebo po odovzdaní projektu či produktu. Živnostník vystavuje faktúru.

Výška odvodov a ako ich uhradiť

Práca na TPP: ako zamestnanec ste povinný uhradiť odvody do Sociálnej poisťovne zo svojej hrubej mzdy. Výhodou je, že tento úkon za vás urobí zamestnávateľ v rámci mzdového účtovníctva. Bez toho, aby ste vy museli pohnúť prstom, odvádzate nemocenské poistenie, starobné, invalidné a poistenie v nezamestnanosti, spolu vo výške 9,4 % vymeriavacieho základu (vašej hrubej mzdy). Zamestnávateľ za vás ešte odvádza nemocenské, starobné, invalidné, úrazové, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a rezervný fond solidarity. To v hodnote 25, 20 % vymeriavacieho základu. Všetko nájdete rozpísané vo vašej výplatnej páske.

Živnostník: živnostník si všetky odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne platí sám. Ich výška závisí od minimálneho vymeriavacieho základu. Povinný odvod do Sociálnej poisťovne je vo výške 33, 15 % vymeriavacieho základu. V roku 2020 tak bude minimálna výška sociálnych odvodov 167, 89 €. Zdravotné poistenie si živnostník hradí vo forme preddavkov. Minimálny preddavok na rok 2020 je 70, 91 €. Konečnú výšku zdravotného poistenia sa však živnostník dozvie až po skončení kalendárneho roka, kedy zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie. Jeho výsledkom môže byť nedoplatok alebo preplatok.

živnosť alebo trvalý pracovný pomer

Povinnosti a nárok na benefity

Práca na TPP: ako zamestnanec máte povinnosti, ktoré si dohodnete pri podpise zmluvy, a ktoré musíte dodržiavať. Ide napríklad o pracovný čas, prestávky, miesto výkonu práce a pod. Zo zákona máte tiež nárok na návštevy lekára, sprevádzanie blízkej osoby k lekárovi a dovolenku. Tiež vám prináležia zamestnanecké benefity v miere, ako ich má zamestnávateľ nastavené. Napríklad máte stanovený 7,5 hodinový pracovný čas na mieste pracoviska, no zároveň môžete využívať aj prácu z domu, služobný telefón a počítač, nápoje na pracovisku či multisport kartu a iné benefity.

Živnosť: ako živnostník nie ste s firmou v zamestnaneckom vzťahu. Z toho vyplýva, že máte väčšiu voľnosť v tom, ako si rozvrhnete svoj pracovný čas, alebo koľko času venujete danej firme. Tiež môžete práce vykonávať pre viacero firiem zároveň. Negatívom môže byť, že nemáte nárok na platenú dovolenku alebo návštevy lekára. Ste zodpovední za vedenie si vlastného účtovníctva a tiež za komunikáciu s príslušnými úradmi. Živnostníci nemajú nárok na firemný telefón, počítač, auto, stravné lístky ani iné finančné benefity.

Ukončenie pracovného pomeru

Práca na TPP: zamestnanec má viacero možností ako ukončiť pracovný pomer. Najčastejšie spôsoby sú zo strany zamestnanca, zo strany zamestnávateľa, dohodou oboch strán či uplynutím doby, na ktorú bol pomer uzatvorený. Jedným z ochranných nástrojov je výpovedná doba, ktorá zabraňuje tomu aby jedna strana ukončila pracovný pomer okamžite (čo je možné iba v určitých prípadoch).

Živnosť: Ukončenie spolupráce na živnosť závisí od toho, ako ho máte definované v zmluve. Ak však dôjde z nejakého dôvodu k predčasnému vypovedaniu zmluvy, nevzťahujú sa na vás také ochranné procesy ako na zamestnanca. Rovnako pre živnostníkov neexistuje výpovedná doba alebo odstupné.

Téma či pracovať pre zamestnávateľa alebo sám pre seba je oveľa komplexnejšia. Naším zhrnutím sme vám ukázali najväčšie rozdiely medzi oboma spôsobmi zarábania si. Teraz je už na každom, aby si zvážil, ktorý spôsob je pre neho ten najlepší.

belanova@profesia.sk
Lucia Belanová
Copywriter
Profesia spol. s r.o.
Venuje sa oblastiam ako PR a komunikácia, no jej najväčšou vášňou je písanie textov na tie najrozličnejšie témy. Oddychuje pri filmoch a seriáloch. Keď si potrebuje vyvetrať hlavu, rada sa túla uličkami miest, alebo chodníčkami v horách.
Všetky články autora

3 komentáre

 1. Pridal: Lubo | 10. februára 2023 22:27
  Odpovedať

  Porovnavajte superhrubu mzdu s odmenov zivnostnikovy.

 2. Pridal: Milan Oračko | 17. januára 2024 16:48
  Odpovedať

  Mám záujem o zamestnanie

 3. Pridal: Beáta Napová | 27. januára 2024 15:49
  Odpovedať

  Hľadám si prácu ako kontrola kvality

Pridať komentár

Have your say!

správa *

meno *

e-mail *

Hľadať

Najčítanejšie za mesiac

Kategórie

Facebook