Blog Profesia.sk
okt
22

Ako na založenie živnosti krok za krokom

Autor: | Kategórie: Pracovný život | Značky:
Ako na založenie živnosti krok za krokom
Ohlásenie živnosti je pomerne jednoduchá a rýchla záležitosť, aj keď sa to tak na prvý pohľad nemusí zdať. Ak uvažujete o možnosti podnikať pomocou živnosti, čítajte ďalej. Pripravili sme pre vás prehľadný manuál, ktorý vám pomôže zorientovať sa procese tak, aby ste na nič nezabudli.

Voľná, remeselná alebo viazaná živnosť? Predmet podnikania je prvoradý

 • Voľná

  Ak chcete prevádzkovať voľnú živnosť, stačí splniť len všeobecné podmienky, nie je potrebné preukazovať odbornú spôsobilosť ani iné špecifiká. Do tejto skupiny patria všetky živnosti, ktoré nespadajú pod kategóriu viazaných a remeselných živností a ich zoznam nájdete na stránke Ministerstva vnútra v sekcii o živnostenskom podnikaní. Voľnú živnosť si zariaďujte, napr. ak šijete oblečenie, vyrábate hračky z dreva, zaoberáte sa sprostredkovateľskou činnosťou alebo pôsobíte v oblasti maloobchodu.

 • Remeselná

  Je podmienená získaním odbornej spôsobilosti vyučením v odbore. Zoznam týchto živností a konkrétne podmienky určuje živnostenský zákon v prílohe 1. Remeselnú živnosť budete potrebovať, ak ste cukrárka, stolár, zámočník či kaderníčka.

 • Viazaná

  Podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť určená prílohou 2 živnostenského zákona. Takáto živnosť je viazaná na splnenie špecifických podmienok. Ako príklad môže poslúžiť práca geodeta a kartografa, výroba tabakových výrobkov, prevádzka cestovnej kancelárie či v stavebníctve vypracovávanie potrebných dokumentácií.

Ohlásenie živnosti: prvý oficiálny krok k vášmu podnikaniu

Všeobecnými podmienkami, ktoré je potrebné splniť, aby ste mohli založiť živnosť, je dosiahnutie veku 18 rokov, bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony. U právnických osôb je potrebné, aby tieto podmienky spĺňali fyzické osoby, ktoré tvoria štatutárny orgán.

V prípade voľnej živnosti už nie je potrebné splniť žiadne ďalšie podmienky navyše. Pri zakladaní remeselnej živnosti však počítajte s tým, že budete musieť doložiť doklad o vyučení v odbore a v prípade viazanej živnosti preukázať splnenie podmienok uvedených v živnostenskom zákone (potvrdenie o požadovanom vzdelaní, akreditácii a podobne).

Pred samotným ohlasovaním si ujasnite, aké budete používať obchodné meno. Je pritom nutné rešpektovať legislatívny rámec obchodného zákonníka v § 8 – 12.

Zákonník určuje, že obchodné meno fyzickej osoby je meno a priezvisko, ku ktorému je možné priradiť dodatok (napr. Mária Jánošíková – kaderníčka). Zároveň platí, že obchodné meno nesmie byť klamlivé voči predmetu podnikania (kaderníčka Mária si nesmie uviesť, že je stolárka) a nemôže byť zameniteľné s iným podnikateľom.

Živnosť môžete ohlásiť buď osobne na príslušnom okresnom úrade v mieste vášho trvalého bydliska, prípadne sídla (u právnických osôb), alebo elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.

Tlačivo, ktoré budete potrebovať, nájdete na stránkach Ministerstva vnútra, pre fyzické osoby a pre právnické osoby zvlášť. Vo formulári uvádzate okrem základných osobných údajov o vás a vašom podnikaní aj popis dokladov, na základe ktorých preukazujte vašu odbornú spôsobilosť (len pri viazaných a remeselných živnostiach) či doklad, na základe ktorého ste oprávnený na vaše podnikanie užívať nehnuteľnosť, ktorá sa líši od miesta vášho bydliska.

Ak ohlasujete remeselnú alebo viazanú živnosť a nespĺňate špeciálne podmienky na jej prevádzkovanie, je potrebné ustanoviť zodpovedného zástupcu, ktorý tieto podmienky spĺňa – napríklad ak chcete prevádzkovať očnú optiku (viazaná živnosť) a nemáte patričné vzdelanie a prax v odbore optometrie, očnej optiky ani súhlasný posudok Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. V takej situácii stanovíte zodpovedného zástupcu a údaje o ňom a takisto doklady o ním splnených osobitných podmienok uvádzate v tlačive na ohlásenie živnosti.

Koľko stojí založenie živnosti?

Poplatky môžete zaplatiť poštovým poukazom, elektronickým kolkom alebo prevodom z účtu.

Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení vás bude stáť:

Toto sú prakticky jediné poplatky, ktoré vás na ceste za živnosťou čakajú. Sú definované v položke 148 časti VIII. prílohy k zákonu o správnych poplatkoch.

Pozor na pokuty. Podnikanie bez oprávnenia vás môže vyjsť pekne draho

Skontrolujte si na stránke http://www.zrsr.sk, či už je vaša živnosť zapísaná. Ak ohlásenie živnosti vykazuje nedostatky (upozorní vás na ne pracovník jednotného kontaktného centra), oprávnenie na podnikanie vám vznikne až po ich odstránení.

V prípade, že by ste sa ponúkali svoje služby alebo tovar bez patričného oprávnenia, hrozia vám pokuty. S čiastkou až do výšky 1659 € počítajte, ak prevádzkujete takú činnosť, ktorá spadá pod kategóriu voľných živností a až 3319 € vás môže stáť neoprávnené prevádzkovanie činností z kategórie remeselných alebo viazaných živností.

Ako je to  s odvodmi do zdravotnej a sociálnej poisťovne?

Zdravotné poistenie platíte hneď od začiatku živnosti. Na začiatku si môžete zvoliť výšku preddavkov, najmenej však minimálny preddavok stanovený pre daný rok. Od 1. 1. 2021 je to 76,44 € mesačne.

Voči Sociálnej poisťovni v momente založenia živnosti nemáte žiadne povinnosti, tie vám vzniknú až od júla nasledujúceho roka (resp. októbra, ak ste mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) pri prekročení ročnej hranice príjmov (za rok 2019 bola hranica na vznik povinnosti platiť odvody od 1. 7 resp. 1. 10. 2020 vo výške 6 078 €, za rok 2020 je 6 552 €).

TIP: Pokiaľ stojíte pred rozhodnutím, či pracovať ako zamestnanec alebo živnostník, prečítajte si náš článok, kde vám poradíme, čo sa oplatí viac.

gemzova-fake-user
Elena Gemzová
Copywriterka
Profesia spol. s r.o.
S nadšením píše dlhé články z oblasti personalistiky aj práva. Doma je v témach motivácie, realizácie vlastného potenciálu a zladenia priorít pracovného a mimopracovného života. Hlavu čistí behom a baterky dobíja diskusiami s priateľmi.
Všetky články autora

Jeden komentár

 1. Pridal: Anonym234 | 4. januára 2024 21:14
  Odpovedať

  Dobrý deň!
  A ako to funguje keď mám prácu na pracovnú zmluvu,a chcel by som pri tom podnikať,aj všetky musím platiť odvody na zdravotnú poisťovňu? Ďakujem za odpoveď

Pridať komentár

Have your say!

správa *

meno *

e-mail *

Hľadať

Najčítanejšie za mesiac

Kategórie

Facebook