Blog Profesia.sk
jún
15

5 otázok, ktoré sa spýtajte agentúry, kým odídete pracovať do zahraničia

Autor: | Kategórie: Hľadanie práce | Značky: ,
5 otázok, ktoré sa spýtajte agentúry, kým odídete pracovať do zahraničia
Ako sa vyhnúť podvodným sprostredkovateľom práce v zahraničí a ďalšie dôležité odpovede, ktoré by ste mali vedieť, kým vycestujete za prácou do zahraničia.

Sezóna cestovania za hranice Slovenska za prácou je tu a pre mnohých predstavuje nielen dočasný spôsob, ako si zarobiť peniaze. Ak sa chystáte vycestovať za prácou dlhodobo, určite zvažujete spoluprácu s personálnou agentúrou. Ako si však vybrať tú správnu, keď v médiách a na internete vidíte toľko negatívnych skúseností uchádzačov?

Podvodné ponuky, nezákonné poplatky, oklamaní pracovníci, neznesiteľné životné podmienky… Toto všetko možno nájsť na internete, preto nájsť spoľahlivú agentúru môže byť úloha často ťažšia, ako nájsť samotnú prácu v zahraničí. A tak sme oslovili zástupcov niekoľkých agentúr, ktorých názvy neraz zazneli v sporných diskusiách, aby nám objasnili, prečo mnohí uchádzači o prácu v zahraničí vnímajú spoluprácu s personálnymi agentúrami negatívne a na čo si dať pri hľadaní zamestnania mimo Slovenska najväčší pozor.

1. Ako si vybrať spoľahlivú pracovnú agentúru?

Každá spoločnosť sprostredkujúca prácu v zahraničí musí vlastniť platné povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu vydané Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Či subjekt povolenie má, zistíte ľahko – na stránke www.upsvar.sk v časti Služby zamestnanosti alebo priamo na niektorej z pobočiek ÚPSVaR. Ako však upozorňuje Lucia Henčelová z agentúry Universal Consulting, ani licencia na sprostredkovanie práce nemusí byť zárukou istoty. „Každá spoločnosť musí raz začať podnikať, a preto môže povolenie získať aj subjekt, ktorého zámer nemusí byť vždy seriózny,“ vysvetľuje. Ak však máte pri spolupráci pocit, že agentúra si neplní určitú povinnosť, stačí dať podnet na ÚPSVaR či iný kontrolný orgán, ktorý rýchlo preverí, či došlo zo strany firmy k pochybeniu. „Ak áno, takáto agentúra nemôže vykonávať svoju činnosť alebo musí okamžite dôjsť k náprave.“

Henčelová ďalej odporúča navštíviť vybranú agentúru aj osobne, aby ste sa presvedčili, či skutočne existuje a ako pracuje. Využite dni otvorených dverí či náborové akcie, spoznajte zamestnancov, konzultantov, ale aj ľudí, ktorým už spoločnosť zamestnanie sprostredkovala. Preklepnite si aj históriu agentúry – ako dlho je na trhu, či vie poskytnúť referencie uchádzačov, ktorých už má v zahraničí, alebo či vám odpovie aj v prípade, že ste na pohovore neboli úspešní. Anton Biznár z agentúry Super Job dopĺňa, že serióznosť si môžete overiť aj v obchodnom a živnostenskom registri alebo v registri Sociálnej poisťovne, kde zistíte, či agentúra nie je dlžníkom.

Jedným zo znakov serióznosti agentúry je aj ľahko dostupný cenník poplatkov za služby. Firma ho zväčša zverejňuje na svojej webovej stránke alebo vám ho poskytne na vyžiadanie.

práca, zahraničie, agentúry

2. Prečo pracovné agentúry vyberajú poplatky?

Personálna agentúra získava peniaze buď z príjmu pracovníka, ak je jej zamestnancom, alebo z jednorazového poplatku od zahraničnej spoločnosti, ktorej uchádzača sprostredkúva. Biznár upresňuje, že tento poplatok má v zmysle obchodného zákonníka charakter odplaty za poskytnuté služby (rovnako ako u právnika za právne služby, u finančného poradcu za uzavretie poistky, u realitného agenta vo forme provízie za predaj nehnuteľnosti apod.). Za sprostredkovanie samotného zamestnania si agentúra neúčtuje žiadne poplatky, pretože to podľa zákona jednoducho robiť nesmie.

Keďže však agentúry poskytujú služby nad rámec svojej zákonnej povinnosti, môžu určité úkony spoplatňovať. „Podľa zákona majú sprostredkovateľské spoločnosti rovnaké práva a povinnosti ako úrady práce,“ vysvetľuje Lucia Henčelová. „Pokiaľ by sme sa riadili čisto našimi povinnosťami, oboznámili by sme uchádzača len s pracovnými podmienkami. Nepomáhali by sme s dopravou, neposkytli kontakty na prípadné ubytovanie, neboli by sme k dispozícii počas pobytu v zahraničí…“Sprostredkovanie práce je teda zadarmo, no uchádzači často sami požadujú aj ďalšie služby, ktoré sú nad rámec sprostredkovateľských aktivít – a vtedy sa treba pripraviť na poplatky. Podľa zákona by ďalej mal byť za splnenie pracovných podmienok zodpovedný zahraničný zamestnávateľ. Spoľahlivú agentúru tak spoznáte aj podľa toho, že sa svojim uchádzačom snaží byť k dispozícii aj po ich odchode do zahraničia a operatívne im pomáha riešiť akúkoľvek vzniknutú situáciu.

Agentúra sa v čo najvyššej miere snaží časť nákladov preniesť na zamestnávateľov v zahraničí, tí však bývajú len málokedy ochotní hradiť výdavky za pracovníkov, najmä pri nekvalifikovaných pracovných pozíciách (bez praxe a jazykovej vybavenosti). Podľa toho sa potom výsledné náklady môžu vyšplhať od niekoľkých desiatok po niekoľko stoviek eur. Naopak, o vysokokvalifikovaného kandidáta sa zamestnávatelia postarajú sami alebo vyžadujú jeho úplnú samostatnosť, takže agentúra žiadny servis navyše poskytovať nemusí a poplatok neúčtuje.

3. Čo má obsahovať pracovná zmluva?

Dôležité je, aby ste žiadne peniaze neplatili ešte pred prijatím na pracovnú pozíciu a podpisom zmluvy. Agentúra nie je oprávnená od vás vyžadovať poplatky vopred za rôzne registrácie či preklady dokumentov a žiadostí o prácu, môže vám účtovať iba doplňujúce služby ako rezervácia dopravy či ubytovania. Existuje aj možnosť nevyužiť spoplatnené služby, no ak chcete mať v zahraničí istotu, že sa máte na koho obrátiť, je lepšie uprednostniť komplexný servis. Ak to ale pre vás predstavuje priveľkú jednorazovú investíciu, skúste s agentúrou hľadať takého zamestnávateľa, ktorý bude ochotný tieto náklady po častiach strhávať z vašej mzdy vo forme splátok. Ako však upozorňuje Henčelová, v niektorých krajinách tamojšia legislatíva takéto zrážky jednoducho neumožňuje (napríklad vo Veľkej Británii).

Samotné prijatie do zamestnania vám agentúra potvrdí podpisom pracovnej zmluvy alebo dokumentu, ktorý je pri odchode do zahraničia dostatočným pre začatie pracovno-právneho vzťahu. Dohoda o sprostredkovaní zamestnania občana v zahraničí, teda pracovná zmluva, musí obsahovať štandardné náležitosti:

 • názov, adresu, identifikačné číslo a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa
 • dĺžku trvania zamestnania
 • druh práce, mzdu alebo plat a ďalšie pracovné podmienky
 • spôsob a podmienky zdravotného a sociálneho poistenia
 • rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa za nedodržanie podmienok dohody
 • PLUS: výška poplatku, ak je predmetom zmluvy aj poskytnutie nejakej nadštandardnej služby

K podpisu všetkých zmlúv dochádza priamo v agentúre ešte predtým, než vycestujete do zahraničia. Pred podpisom je tiež správny čas, aby ste si ešte raz overili všetky informácie týkajúce sa práce, ale aj organizácie. Viete, ako sa dostanete na miesto, či vás niekto bude čakať a kde sa ubytujete? Máte kontakt na konzultanta a viete sa ešte pred nástupom do práce spojiť so zamestnávateľom? Pokojne položte agentúre všetky svoje otázky. Bude to jasný znak toho, že spoluprácu myslíte seriózne.

4. Čo ak sa spolupráca pokazí?

Na neúprimnosť pri spolupráci občas doplatí aj samotná agentúra a jej snaha môže stroskotať vinou klienta či pracovníka. Spoľahlivé agentúry najskôr zamestnávateľa precízne overia, pravidelne uňho uskutočňujú kontroly, a to aj osobné (prehliadka miesta práce, kde budú uchádzači umiestnení a pod.), a keď sa opakujú či pretrvávajú sťažnosti, ktoré napriek výhradám a tlaku klient nie je schopný odstrániť, agentúry ukončujú spoluprácu. Uchádzačov, ktorí u zamestnávateľa pracujú, potom agentúra presúva inam, ak o to prejavia záujem. „Tento rok sa nám napríklad stalo, že klient neočakávane znížil objednávky a ôsmi ľudia mali na nástup do zamestnania čakať tri týždne,“ vysvetľuje Lucia Henčelová asistenčný proces. „Okamžite sme im poskytli náhradné zamestnanie, dokonca za lepších podmienok. Keď potom mohli nastúpiť do pôvodnej práce, uprednostnili zostať v tej náhradnej, keďže boli maximálne spokojní.“

Naopak, zlyhať môže aj kandidát, kvôli čomu dochádza k ukončeniu spolupráce zo strany zamestnávateľa. „Stáva sa, že človek svoj príchod do novej krajiny oslávi vo veľkom štýle a zaspí do práce hneď v prvý deň. To by nebol problém, keby testy na prítomnosť alkoholu boli negatívne,“ spomína s úsmevom zakladateľka Universal Consulting. Horšie spomienky má na uchádzačov, ktorí už mali všetko vrátane dopravy do krajiny zabezpečené, no svoj odchod za prácou si zjavne rozmysleli a už nezdvihli ani telefón. Aj agentúra tak v celom procese nesie riziko, pretože pre zahraničného zamestnávateľa má byť spoľahlivým partnerom, ktorý v dohodnutom termíne zabezpečí správnych pracovníkov.

Rovnako ako doma, aj život v zahraničí prináša ľuďom do cesty najrôznejšie okolnosti. Obe agentúry sa zhodujú v tom, že hoci sa niektoré podnety Slovákov v zahraničí netýkajú ich ako sprostredkovateľa, vždy sú pripravení pomôcť s riešením akejkoľvek situácie, či sa týka práce, ubytovania, dokonca aj súkromia. Občas sú však ľudia predsa len nútení ukončiť spoluprácu a vrátiť sa domov, napríklad ak nezvládajú pracovné tempo, nevedia si zvyknúť na nové prostredie, zaskočia ich nové životné okolnosti, skutočnosť nezodpovedá ich pôvodným predstavám a tak ďalej. Aby ste sa čo najlepšie pripravili na nové podmienky, pred odchodom do zahraničia myslite najmä na toto:

 • dostatok finančnej hotovosti
 • telefón s kontaktom na konzultanta/styčnú osobu
 • mapa miesta/ brožúra s informáciami o danom meste/krajine

5. Ako rozpoznať podvodnú ponuku?

Keď sa rozhodnete vycestovať za prácou do zahraničia, či už ide len o sezónnu prácu, alebo si chcete za hranicami Slovenska budovať kariéru, buďte pozorní hneď od začiatku. Zlé meno personálnym agentúram totiž robia všelijakí „podnikavci“ s rozprávkovými ponukami, ktorým by ste mohli sadnúť na lep. Aby ste sa nenechali podviesť, dávajte si pozor už na samotné znenie pracovnej ponuky. „Ide o ponuky, ktoré sú na pohľad veľmi lukratívne, no nesú len minimálne požiadavky na kandidáta, jeho jazykovú znalosť, celkovú prax, pracovné návyky, motiváciu… Práca aj pobyt sú sľubované v superlatívoch,“ opisuje Lucia Henčelová a Anton Biznár ju dopĺňa: „Ponuky tiež často inzeruje súkromná osoba s e-mailom na gmaili či yahoo, čo znamená, že ‚firma‘ nemá webstránku. Alebo ju má, no stránka neuvádza ani adresu, kam môžete prísť osobne.“ Spozornieť treba tiež v prípade, že sa s kontaktnou osobou neviete spojiť, neodpovedá na e-maily alebo nedvíha telefón a ak od vás ešte pred sprostredkovaním práce vyžaduje rôzne registračné poplatky.

Ak máte po prečítaní tohto blogu akékoľvek podozrenie, že agentúra, s ktorou spolupracujete a ktorú ste našli na portáli Profesia.sk, si neplní svoje povinnosti sprostredkovateľskej agentúry, pošlite nám svoj podnet na [email protected].
tabackova@profesia.sk
Zuzana Tabačková
Špecialistka zákazníckej podpory
Profesia spol. s r.o.
Má za sebou školu informačných štúdií, zaujíma ju psychológia osobnosti a medziľudská komunikácia. Na Supporte prácu s ľuďmi aj informáciami spojila a v blogoch vychádza zo skúseností so zákazníkmi.
Všetky články autora

29 komentárov

 1. Pridal: Edvard | 10. júla 2015 22:14
  Odpovedať

  Ze prave Universal Consulting mi posiela mail o podvodnych agenturach?! :-# Ked sme s priatelkou doplatili prave na Vas! :( 300€ strata nasere!!!

 2. Pridal: Juraj | 27. augusta 2015 16:02
  Odpovedať

  Moze ma zamestnavatel nutit pracovat v nemecku kazdy den 16 hodin?

 3. Pridal: Matej | 13. októbra 2015 21:27
  Odpovedať

  Mám zlú skúsenosť s agentúrou Stirling. Mal som ohľadom novej práce mnohé otázky a pochybnosti o agentúre, ale nemali na internete žiadne ohlasy, nič negatívne, chlap, s ktorým som komunikoval bol solídny, aj môj neskorší kolega, ktorý sa s ním dvakrát osobne stretol hovoril, že vyzeral normálne a otvorene hovoril. Mal aj na moje otázky odpovede. Nakoniec som prácu dostal, v podstate som mal šťastie, lebo boli iní, čo čakali na svoje miesto v tejto práci dlhšie ako ja a to prišli do krajiny predo mnou. Problém nastal, keď som tam prišiel. Práca nebola dohodnutá na 6 mesiacov a spadol som ešte pod inú agentúru. Povedal som si, že to už vydržím, aj keď to nie je úplne ako som chcel, ale v práci som sa neosvedčil, vyžadovali po nás, aby sme makali na 100%, pričom niektorí to tak nezvládli a boli nútení odísť, niektorí sa pri prepracovaní poranili, iní psychicky nezvládli, takže som tam po mesiaci skončil, keďže som neplnil normu. Agentúra Stirling ponúkla pozíciu pre absolventa s minimálnymi skúsenosťami a že s normou nebude problém. Ubytovanie, ktoré mi poskytli bolo v rozpore so zákonom ubytovania v cudzine, keďže sme pár dní mali preplnení dom a stále nás ubytovávateľ prehadzoval z domu do domu, keďže chcel na nováčikov spraviť dojem, že im dá napr. izbu pre jedného, a sľuboval podobné výhody. Boli tam aj takí, čo skrachovali, lebo očakávali, že si privyrobia, ale vďaka nedostatku hodín v práci neboli ani platy ideálne, tak boli nútení ostať tam, hoci chceli odísť. Ja som mal to šťastie, že som tam nešiel ako skrachovanec a mal som odložené na horšie časy. Takisto som agentúre platil za poradenskú službu 120€, o mesiac neskôr požadovali tuším 150€, čo ma nezabilo, ale keď sa spätne pozriem, tak mi v podstate nič nedali isté a až na mieste som zistil, ako sa tam ľudia zamestnávajú a pýtal odo mňa poplatok už dopredu, inak mi podľa zmluvy mohol uložiť úroky za každý omeškaný deň. Problém je zase ten, že som si nebol istý či mu platiť ešte pred príchodom tam, ale on ma presvedčil, boli aj takí, čo mu nezaplatili, ale v novej práci ich nechali robiť. Preto firme Stirling neverte, je to podvod!

  • Pridal: Dominika Babulicová | 19. októbra 2015 10:43
   Odpovedať

   Dobrý deň, Matej. Ďakujeme Vám za reakciu, v mnohom sa však zhodujete s tým, čo uvádzame v blogu – pracovníci v zahraničí prechádzajú pod miestnu agentúru a keď nezvládajú pracovné tempo, slovenská agentúra na to nemá dosah. Ak nám však poskytnete viac detailov, radi situáciu preveríme. Náš e-mail: [email protected]. Pekný deň.

 4. Pridal: Marian | 11. júla 2016 21:26
  Odpovedať

  Kto ma pracovne v skusenosti v pracovnej agenture KONIG Gmbh?

 5. Pridal: Jozef | 13. marca 2017 20:42
  Odpovedať

  Treba si dat pozor na podvodnikov, hemzi sa to jedna radost. Spomeniem priklad ktory sa mi stal nedavno a sice http://www.jobrakusko.sk kde bez hanby ten isty clovek uz asi po 4ty rok pyta resp. priam az laka od ludi peniaze za sprostredkovanie prace v rakusku (btw kopiruje ponuky prace tu na profesii) a potom akoze vybavi pracu. Samozrejme ziadna praca na vas necaka a ked podvodnikt takto vylaka od 20 ludi po 20 euro ktore pyta, ma zarobene.Minuly rok sme boli so zenou pracovat v hoteli v Rakusku cez http://www.praca-rakusko.sk a nemozem povedat kriveho slova. co slubili to dodrzali. Zelam vela stastia a nervov pri vybere tej spravnej agentury :) Jozef

  • Pridal: Peter | 4. novembra 2017 06:59
   Odpovedať

   Myslím si, že len si dať pozor, to je málo.
   treba zobrať do ruky telefón, zavolať na 158 a takýchto chytrákov nahlasovať.

 6. Pridal: NAT | 30. januára 2019 16:53
  Odpovedať

  DOBRY DEN,

  Ja mam zlu skusenost.Agentura,nemenujem,ma poslala do zahranicia,ze vsetko je OK.Do nemecka..Tam pridem,a stara baba urobila taky cirkus pred vlastnymy detmy a posielala ma prec.Tak ako je to?Agentury nepreveruju ludi ku ktorym idet pracovat?Ked som jej povedala co sa stalo a pytala som autodopravu,tak povedala ze v pondelok,a ja som domov musela ist v ten isty den ,ktory som prisla,,,,Tak co su to za ludia,a co tu robia s ludmy? Co je to obchod z ludmy?Alebo co?Ja by som po tejto skusenosti pozatvarala vsetky agentury.Preco ich stat nekontroluje?

  Druha agentura nemenovana ,my dala sankcie do SVAJCIARSKA… Je toto normalne na slovensku?Kde sme v krajine 3 sveta ,alebo v USA?

 7. Pridal: Lukas | 10. februára 2019 11:11
  Odpovedať

  Dobry den.
  Chcem sa opytat,ci ma niekto skusenost s agenturou Be-Sa express agency?
  Dakujem

  • Pridal: Peter | 5. marca 2019 09:02
   Odpovedať

   to by ma tiez zaujimalo

   • Pridal: K.Robert | 12. marca 2019 19:44
    Odpovedať

    Ja už od 1.februara čakam a este stale nič
    Len tolko ze budeme vas kontaktovat

    • Pridal: Aaaa | 10. apríla 2019 12:15
     Odpovedať

     Zdravim odkial ste ? Mam ten isty Problem ..

  • Pridal: laura | 6. decembra 2019 12:42
   Odpovedať

   neodporučam isť cez nich nikam, hrozný prístup, neochota… a keď sa ti niečo nepozdáva tak ti s prepáčením dobre že nevynadá tá pani….

 8. Pridal: Ivana | 6. marca 2019 17:17
  Odpovedať

  Dobrý deň, nejaké skúsenosti s agentúrou be-sa expres agency?

  • Pridal: Peter | 4. júla 2019 14:41
   Odpovedať

   Dobrý ja tiež čakam dost dlho,a ked zavolám tak neni tam manager ,

 9. Pridal: ZUZANA | 16. júla 2019 11:12
  Odpovedať

  Dobrý deň, môže sezonne práce sprostredkovat aj súkromná osoba? Ktorá tvrdí, že nespolupracuje so žiadnou agentúrou ani s Úpsvar, prácu v zahraničí sprostredkúva priamo so zahraničným zamestnávateľom. Dá sa nejako takáto osoba overit? ďakujem za odpovede

 10. Pridal: branislav | 19. júla 2019 20:56
  Odpovedať

  pomocnik na stavbe v rakusku be-sa expres agency,niekto uz pracoval cez agenturu ako pomocnik

  • Pridal: Martin | 1. júna 2020 17:19
   Odpovedať

   Mám podobnú otázku, Prihlasovali ste sa Pán Branislav cez agentúru ?

 11. Pridal: Andrea | 25. júla 2019 04:07
  Odpovedať

  Niekto skúsenosti s agentúrou Horsa ďakujem

  • Pridal: Gabi | 7. októbra 2019 11:31
   Odpovedať

   Tiež by ma zajimala skúsenosť s ageneturou Horsa, majú ponuku do Nemecka do potravinarskeho priemyslu

 12. Pridal: Peter | 20. augusta 2019 23:03
  Odpovedať

  Mate niekto skusenosti s agenturou prostaff – http://www.prostaff.sk? Konkretne praca animatora v Spanielsku? Dakujem.

 13. Pridal: Andrea | 18. decembra 2019 23:51
  Odpovedať

  Dobry den.
  ma niekto skusenost s agenturou Gerath Agentur s. r. o.?
  Dakujem

 14. Pridal: Jana | 9. júna 2020 14:21
  Odpovedať

  Be-sa ma niekto skusenost?

Pridať komentár

Napísať odpoveď pre Lukas Zrušiť odpoveď

správa *

meno *

e-mail *

Hľadať

Najčítanejšie za mesiac

Kategórie

Facebook