Blog Profesia.sk
júl
10

Aké znalosti sú aktuálne v marketingu najžiadanejšie?

Autor: | Kategórie: Pracovný život | Značky: ,
Aké znalosti sú aktuálne v marketingu najžiadanejšie?
Marketing je bez debát jedno z najdynamickejších odvetví na trhu práce. Nároky zamestnávateľov na pracovníkov v marketingu sa totiž v priebehu času vyvíjajú a menia podľa prichádzajúcich a odchádzajúcich trendov či nových nástrojov na trhu. Čo si však o zručnostiach, ktoré by mali marketéri ovládať, myslia samotní marketéri? Opýtali sme sa 631 špecialistov na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Slovinsku a Chorvátsku. 

Čo všetko by mal ovládať jednorožec medzi marketérmi? Podľa účastníkov prieskumu je to predovšetkým digitálny marketing a práca s jednotlivými digitálnymi kanálmi. Okrem toho musí byť skvelý projektový manažér, ktorý miluje Excel, má znalosti v oblasti psychológie ľudského rozhodovania a behaviorálnej ekonómie, má obchodného ducha a výborné komunikačné schopnosti.

Zhruba tak by sa dali zhrnúť najžiadanejšie znalosti, ktoré kopírujú súčasné trendy v marketingu – fokus na online, dôraz na poznanie zákazníka a smerovanie komunikácie presne na jeho potreby, a medzitímovú a multikanálovú spoluprácu.

Špecifické oblasti marketingu a komunikácie

Názory na to, aké špecifických oblasti by mal marketér ovládať, ak chce byť atraktívny pre zamestnávateľov, sa líšia podľa toho, na akých pozíciách opýtaní pracujú.

Zatiaľ čo špecialisti marketingu, PR a reklamy vnímajú digitálny marketing ako prioritu, pre manažment je kľúčové, aby marketér vedel správne nastaviť celkovú marketingovú stratégiu. Špecialisti predaja zase najviac vyzdvihujú správne vyladenie komunikačného mixu – 4P (Product, Price, Place and Promotion).

specificke oblasti marketinguPracovné procesy

Aby marketing fungoval tak ako má a prinášal výsledky, je potrebný súlad a koordinácia viacerých špecialistov na rôzne oblasti. Projektový manažment sa preto právom objavil ako najčastejšia odpoveď na otázku Aká schopnosť je kľúčová v rámci pracovných procesov v marketingu?

Medzi ďalšie pracovno-procesné priority označili respondenti business development  – nové prístupy pre existujúce alebo nové obchodné modely. Chápanie zákonitostí a fungovanie jednotlivých business modelov označili ako nevyhnutnú znalosť najmä špecialisti, ktorí majú odbornú prax dlhšiu ako päť rokov. Medzi ďalšie dôležité zručnosti, ktoré by mal dobrý marketér ovládať, je Public speaking/presenting.

pracovne procesy marketing

Dobrý marketér by mal mať obchodného ducha

40 % všetkých marketérov v medzinárodnom prieskume sa zhodlo na tom, že obchodné zmýšľanie je pre moderných špecialistov schopnosťou, ktorá najviac pozdvihne ich atraktivitu v očiach zamestnávateľov.

Medzi ďalšie potrebné doplnkové vedomosti, ktoré marketérom predurčia lepšie uplatnenie, je prehľad z oblasti psychológie a vývoja produktov.

Špecialisti v marketingu, PR a reklamy ešte oproti obchodným špecialistom a manažérom výraznejšie vyzdvihli aj znalosť dizajnu a vyhodnocovanie dát zo štatistiky a analytiky.

doplnkove zrucnosti marketing

Bez dobrých komunikačných zručností sa v marketingu budete pretĺkať ťažšie

Nárast dôležitosti soft skills cítiť vo viacerých pracovných odvetviach a marketing vo veľkej miere patrí medzi ne.  Pýtali sme sa preto aj na to, aké mäkké zručnosti by mali mať marketéri vo svojej osobnostnej výbave.

V odpovediach dominovala jednoznačne komunikácia, ktorá je v marketingu často kľúčovou podmienkou pri výberových procesoch.

Medzi ďalšie dôležité soft skills patrí schopnosť prispôsobiť sa tímovej práci, ktorú preferujú najmä špecialisti v marketingu a obchodu. Manažéri zase o niečo väčšiu váhu prikladali líderským dispozíciám.

soft skills marketing

Ktoré tooly by mali marketéri ovládať?

Aj napriek tomu, že každý rok vznikajú nové nástroje, ktoré sa v marketingu využívajú, respondenti v našom prieskume označili za najdôležitejšie ovládanie Excelu, hneď za ním nasleduje PowerPoint a Word.

Medzi top 10 najdôležitejšími nástrojmi je potom Google Analytics, E-mail clients, Facebook Ads Manager, Google Ads Manager, Adobe Photoshop, CRMs a Adobe InDesign.

tooly marketing

Budúcnosť marketingu je v behaviorálnej psychológii

Marketing nikdy nespí, preto sme sa v prieskume opýtali aj na to, aké oblasti budú pre marketérov kľúčové v budúcnosti.

Najvyššie hodnotená je psychológia ľudského správania a rozhodovania prepojená na behaviorálnu ekonómiu a intenzívnejšie rozvíjanie mäkkých zručností. Nezanedbateľnou oblasťou ďalšieho vzdelávania je aj product development, design thinking a koncepcia produktu/služby. Tieto oblasti označili za strategické špecialisti pracujúci pre malé, stredné aj veľké podniky.

buducnost marketingu

Pozrite si aj aktuálne voľné pracovné ponuky z oblasti marketingu.
Prieskum prebiehal v apríli 2019 v spolupráci s The Slovenian Marketing Association a portálu Paylab, pod ktorý patria aj Platy.sk.

hatnankova@profesia.sk
Martina Hatňanková
Copywriterka
Profesia spol. s r.o.
Pisateľka, ktorá stojí na pomedzí médií a marketingu. Venuje sa najmä odpovediam na otázky o platoch, no nepohrdne akoukoľvek témou, ktorá pomôže uchádzačom zorientovať sa na trhu práce. Oddychuje v prírode a pri dobrých knihách, filmoch a seriáloch.
Všetky články autora

Pridať komentár

Have your say!

správa *

meno *

e-mail *

Hľadať

Najčítanejšie za mesiac

Kategórie

Facebook