Blog Profesia.sk
dec
14

Okamžité skončenie pracovného pomeru

Autor: | Kategórie: Pracovný život | Značky: ,
Okamžité skončenie pracovného pomeru
Aké podmienky musia byť splnené, aby pracovný pomer mohol skončiť okamžite? Je v takej chvíli nutná výpoveď a dodržanie výpovednej doby? Aké dokumenty sú pre takéto skončenie nutné? Na aké náhrady mzdy máte nárok?

Pracovný pomer môžete podľa Zákonníka práce skončiť dohodou (§ 60), výpoveďou (§ 61), okamžitým skončením (§ 68) a skončením v skúšobnej dobe (§ 72). Pozrime sa, kedy môže váš pracovný pomer skončiť okamžite, bez výpovede a dohody.

Len písomné, riadne odôvodnené a doručené skončenie je platné 

Dramatický odchod nahnevaného zamestnanca, ktorý hodí vstupnú kartičku o stôl nadriadeného či situáciu, kde šéf s krikom na hodinu vyhodí svojho zamestnanca kvôli banalite alebo rozmaru, prenechajme skôr filmovej produkcii.

Okamžité skončenie pracovného pomeru je v našom právnom poriadku výnimočný inštitút, ktorý má svoje presné pravidlá. Pri ich nedodržaní hrozí, že takéto skončenie nebude platné. A to má svoje právne dôsledky. Pracovný pomer pri takom neplatnom skončení naďalej trvá a plynú z neho obom stranám práva aj povinnosti.

Pracovný pomer končí ihneď doručením okamžitého skončenia druhej strane. Preto odporúčame nepodceniť ani nutné náležitosti takéhoto dokumentu, ani spôsob doručenia.

Možností, ako doručiť dokument druhej strane, je viac:

  • Doručíte ho priamo na pracovisku a necháte si prevzatie podpísať aj s dátumom. Váš pracovný pomer končí touto chvíľou.
  • Doručíte ho formou doporučenej zásielky (zamestnanec) alebo doporučenej zásielky do vlastných rúk s doručenkou (zamestnávateľ). Túto formu voľte napr. v prípade, že vám druhá strana odmietne potvrdiť prevzatie okamžitého skončenia. Dajte si však pozor na to, aby bola zásielka doručená/považovaná za doručenú v lehote, ktorú sme uviedli vyššie.

gemzova-fake-user
Elena Gemzová
Copywriterka
Profesia spol. s r.o.
S nadšením píše dlhé články z oblasti personalistiky aj práva. Doma je v témach motivácie, realizácie vlastného potenciálu a zladenia priorít pracovného a mimopracovného života. Hlavu čistí behom a baterky dobíja diskusiami s priateľmi.
Všetky články autora

Pridať komentár

Have your say!

správa *

meno *

e-mail *

Hľadať

Najčítanejšie za mesiac

Kategórie

Facebook