Blog Profesia.sk
dec
21

ROZHOVOR: Ako zamestnávatelia zvládli prvú vlnu pandémie?

Autor: | Kategórie: Pracovný život | Značky: , ,
ROZHOVOR: Ako zamestnávatelia zvládli prvú vlnu pandémie?
O prvej vlne pandémie koronavírusu, ale aj o súdržnosti a ľudskosti. O tom, že všetko sa dá zvládnuť, keď sa na situáciu pripravíte a nepodceníte ochranu zdravia svojich zamestnancov. Na stále aktuálnu tému sme sa porozprávali s Ladislavom Onderkom, Selection&Onboarding Leader IKEA, Luciou Kovarovič Makayovou, hovorkyňou Volkswagen Slovakia a Gabrielou Tvrdou, vedúcou odboru ošetrovateľskej starostlivosti vo FNsP v Žiline.

Nielen zamestnanci, ale aj zamestnávatelia sa museli naučiť, ako zvládnuť pandémiu koronavírusu s čo najmenším dopadom na ľudí, bežný chod aj podnikanie. Položili sme tri rovnaké otázky ľuďom z rôznych oblastí, aby sme zistili, ako sa s úplne novou situáciou popasovali vzhľadom k svojim zamestnancom.

Ako sa dotkla prvá vlna pandémie vašej spoločnosti z pohľadu zamestnávania ľudí? Boli ste nútení prepúšťať?

Ladislav Onderka: Zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov bola v tomto období našou prioritou. Nemenej dôležité pre firmu však bolo zachovanie príjmov a pracovných miest. Prvú vlnu pandémie sme ustáli. Počas nej a po jej skončení sme neprepúšťali. Dokonca i nábor nových pracovník sa nezastavil, pokračoval v priebehu i po ukončení prvej vlny pandémie COVID-19. Naše obchodné domy boli síce zatvorené, no našim zamestnancom bola ponúknutá práca v online predaji.

Lucia Kovarovič Makayová: Cieľom našej spoločnosti bolo a stále je zachovať pracovné miesta a zostať stabilným zamestnávateľom. A to napriek náročnej situácii. V týchto časoch je preto pre zachovanie zamestnanosti mimoriadne dôležitá flexibilita pracovnej sily. Napríklad aj v podobe tzv. kurzarbeitu. Zároveň sa nám na jeseň vďaka prideleniu montáže modelu ŠKODA Karoq do Bratislavy podarilo zaistiť pracovné miesta pre približne 500 zamestnancov.

Po skúsenostiach z uplynulých mesiacov môžeme potvrdiť, že podpora podnikateľských subjektov v podobe tzv. prvej pomoci pomáha našej spoločnosti zvládnuť aktuálne krízové obdobie. Sčasti tiež prispela k zachovaniu zamestnanosti. Veríme, že z dočasného krízového nástroja sa stane trvalé systematické riešenie na podporu zdravých podnikov v nepredvídateľných krízových časoch.

Gabriela Tvrdá: Táto typická pandemická otázka je v našom prostredí bezpredmetná. My sme zamestnancov neprepúšťali, práve naopak, snažili sme sa získať ďalší kvalifikovaný zdravotnícky personál. Fakultná nemocnica bola útočiskom pre všetkých testovaných i chorých v prvej i druhej vlne. Každú zdravotnú sestru, lekára či sanitára sme v tomto období veľmi potrebovali. Svoju pomoc nám poskytlo v tomto čase aj mnoho dobrovoľníkov, predovšetkým zo záchranných zložiek a Slovenského Červeného kríža.

Ako rýchlo ste sa situácii dokázali prispôsobiť opatreniami, ktoré ste prijali?

Ladislav Onderka: V tomto čase nádherne fungovala jedna z našich kľúčových firemných hodnôt, a to súdržnosť. Naša firma sa presunula do online priestoru zo dňa na deň. Výhodou bolo, že sme mnoho nástrojov mali už otestovaných a okamžite sme ich začali používať v praxi. Vzdelávanie sa presunulo do online priestoru. Realizovali sme aj semináre na témy súvisiace s COVID-19, predovšetkým riešenie otázky, ako túto situáciu čo najlepšie zvládnuť. Semináre sme sprístupnili aj rodinným príslušníkom našich zamestnancov.

Trvalo nám presne jeden týždeň, kým sme pripravili všetky nástroje pre online pohovory, vrátane Assesment centra. Pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov sme posilnil help linku, kde sme im poskytli odbornú psychologickú pomoc. Ochranné prostriedky sme posúvali a poskytovali tým, ktorí to v tom čase potrebovali. Na okamžitú hmotnú pomoc v núdzi zamestnancov sme vyčlenili prostriedky, ktoré boli vyplatené rizikovým osobám.

Lucia Kovarovič Makayová: Naša spoločnosť pristupovala k situácii ohľadom epidémie koronavírusu s plnou vážnosťou už niekoľko týždňov pred potvrdením prvej pozitívne testovanej osoby na Slovensku. Zároveň sme začali už vtedy proaktívne prijímať prvé preventívne opatrenia. Týkali sa najmä prísneho dodržiavania hygienických zásad.

Predvídali sme zvýšené riziko aj počas letnej dovolenkovej sezóny. Z toho dôvodu sme v lete sprísnili opatrenia na ochranu zamestnancov proti šíreniu koronavírusu nad rámec v tom čase platných štátnych nariadení. Sprísnené podmienky platia vzhľadom na nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie doteraz. Sú doplnené o aktuálne platné nariadenia a odporúčania úradov.

Vo všetkých závodoch platí od vypuknutia epidémie plošné dodržiavanie odstupov a hygieny rúk, zamestnanci majú k dispozícii dezinfekciu na ruky a tiež dezinfekciu na pracovné náradie a prostriedky. Aktuálne platí povinnosť nosiť rúško vo všetkých vnútorných priestoroch, na pracoviskách aj v kantínach i bufetoch. Zaviedli sme meranie teploty v autobusoch zmluvnej dopravy a pri vstupe do závodu. Zaviedla sa mimoriadna dezinfekcia spoločných priestorov s vysokou frekvenciou pohybu ľudí dvakrát denne ručnými postrekovými prostriedkami.

Vzhľadom na to, že Volkswagen Slovakia je výrobná spoločnosť, je prirodzené, že pri väčšine zamestnancov nie je možná práca na diaľku. Túto formu práce sme umožnili počas epidémie koronavírusu časti zamestnancov, u ktorých to bolo technicky možné. Aktuálne vyhodnocujeme prínosy práce na diaľku. Existuje predpoklad, že v jej využívaní nastanú v budúcnosti v našej spoločnosti určité zmeny.

Gabriela Tvrdá: Kým sa zamestnávatelia súkromných spoločností snažili presunúť svojich ľudí z kancelárií na home office, my sme tých našich prosili o prácu nadčas v rizikovom prostredí. Na čas sme prerušili prevádzku oddelení (LDCH, Centrálna sterilizácia) a vytvárali COVID pavilóny. Tam sme alokovali niektorých našich zamestnancov, ktorí v nich testovali a liečili. To, bohužiaľ, na diaľku nedokážeme.

Počas zavádzania a realizácie týchto presunov zamestnancov a ich umiestňovania na rizikové miesta sa ukázala ich súdržnosť, ľudskosť a profesionalita. Za čo by som sa im chcela touto cestou veľmi poďakovať. Náročnou personálnou skúškou bolo pre nás aj suplovanie absencií lekárov a sestier, ktorí boli pozitívne testovaní na COVID-19 alebo sa ocitli v karanténe. Tu sa ukázala obrovská kolegiálnosť o ochota zamestnancov pracovať v krízovej situácii nadčas.

Prijali ste nejaké opatrenia v rámci spoločnosti s cieľom znížiť negatívny dopad v oblasti financií na firmu? Obmedzili ste firemné benefity vašim zamestnancom?

Ladislav Onderka: Zmenu a odlišnosť vnímame v IKEA ako výzvu. Aj vďaka prvej vlne pandémie sme sa veľmi naučili. Dnes aktívne používame digitálne nástroje, ktoré sme predtým nevyužívali, na bežný denný chod firmy. A to nielen smerom k zákazníkom, ale aj k zamestnancom. Ukázala sa naša silná firemná kultúra a hodnoty.

V IKEA si plne uvedomujeme dôležitosť našich zamestnancov pre naše podnikanie. Podporovali sme ich počas prvej i druhej vlny, taktiež pri otvorení obchodných domov IKEA. Žiadne firemné benefity sme nezrušili ani neobmedzili. Nezvyšovali sme naše náklady na kúpu softvérov či iného technologického vybavenia.

Lucia Kovarovič Makayová: Cieľom spoločnosti Volkswagen Slovakia je zostať stabilným zamestnávateľom aj počas tohto náročného obdobia. Mzdové podmienky a odmeňovanie zakotvené v kolektívnej zmluve platnej do roku 2023 sa v našej spoločnosti v súvislosti s koronakrízou nemenili.

Gabriela Tvrdá: Fakultná nemocnica s poliklinikou spadá pod Ministerstvo zdravotníctva SR. Teda od neho závisí aj finančné odmeňovanie zamestnancov. Keďže svoju prácu naši zamestnanci vykonávali vo väčšom rozsahu ako je bežné, ich mzdy sa nekrátili. Naopak, vybraným zamestnancom boli vyplatené odmeny za odvážny prístup počas prvej vlny pandémie.

fabrici-fake-user
Zuzana Fabrici
Copywriterka
Profesia spol. s r.o.
Marketingu sa venuje niekoľko rokov, najviac ju však ťahá k písaniu. Energiu si dobíja pri športe, zaspáva pri (ne)dobrej knihe. Miluje žltú farbu, vôňu lesa a pyžamové rána.
Všetky články autora

Pridať komentár

Have your say!

správa *

meno *

e-mail *

Hľadať

Najčítanejšie za mesiac

Kategórie

Facebook