Blog Profesia.sk
okt
22

5 soft skills, ktoré vám získajú novú prácu

Autor: | Kategórie: Hľadanie práce | Značky:
5 soft skills, ktoré vám získajú novú prácu
Soft skills sú vašou tajnou zbraňou vo svete robotov a automatov. Myslíme to, samozrejme, trochu nadnesene. Faktom však je, že mäkké zručnosti za posledné štyri roky nabrali na dôležitosti v procese náboru nových zamestnancov. Máte tie správne aj vy?

Časy, kedy iba *tvrdé zručnosti znamenali získanie dobrej práce sú na ústupe. Nástup automatizácie, nízka nezamestnanosť, nedostatok kvalifikovaných pracovníkov znižujú nároky zamestnávateľov na tvrdé zručnosti. Vidíme to na štatistikách z portálu Profesia.sk, keď sa medzi najviac požadovanými vlastnosťami u kandidátov v roku 2014 nachádzali 4 tvrdé zručnosti pri stredoškolskom vzdelaní a 5 pri vysokoškolskom. V roku 2018 je to už iba jedna tvrdá zručnosť a 9 mäkkých.

Prečo sa soft skills stávajú také dôležité?

Nedostatok „ideálnych“ kandidátov na niektoré pozície prinútil personalistov, aby sa nepozerali na uchádzačov ako na hotových zamestnancov, ale na skupinu vlastností a schopností, s ktorými je možné ďalej pracovať, a ktoré majú potenciál. Čoraz viac si začali uvedomovať, že hard skills je možné kandidátov naučiť, no soft skills určujú, ako bude daný človek na svojej pozícii spokojný, či sa na ňu hodí, či je predpoklad, že vo firme ostanete dlhšiu dobu.

Podobný pohľad platí aj pri nastupujúcej automatizácii a technologizácii. Bojíte sa, že vaše pracovné miesto obsadia stroje? Investujte do rozvoja svojich soft skills, ktoré zatiaľ stroje nevedia napodobniť. Sú to napríklad, komunikačné zručnosti, emocionálna inteligencia, schopnosť počúvať, atď.

Top 5 soft skills, ktoré zamestnávatelia hľadajú pri pozíciách s vysokoškolským vzdelaním:

Ochota učiť sa nové veci je to schopnosť proaktívne vyhľadávať a následne pochopiť nové programy a prístupy a v krátkom čase si ich osvojiť. Technológie sa vyvíjajú neúprosne rýchlo, je takmer nemožné držať krok so všetkými.  Zamestnávateľ však ocení, ak prejavíte vôľu a záujem o nové veci a tiež sa v tých relevantných budete vedieť rýchlo zorientovať.

Analytické a logické myslenie nie je vyžadované iba pri analytických pozíciách. Ide skôr o nastavenie mysle. V širšom kontexte si to môžete predstaviť ako schopnosť vyhodnotiť akúkoľvek situáciu a nájdenie čo najlepšieho riešenia.

Schopnosť pracovať v tíme znamená vychádzať a počúvať názory ostatných členov tímu a priniesť vlastný pohľad. Dobrý manažér si vyberá ľudí do tímu podľa toho, či sú ich osobnostné vlastnosti kompatibilné a zároveň tak, aby každý jeden člen priniesol niečo nové a iné.

Lojálnosť a pozitívne myslenie – lojálnosť predstavuje, že sa stotožňujete s hodnotami firmy a nekonáte alebo nevystupujete proti nim.  Tiež ide o ochotu v prípade núdze pracovať nadčas, alebo ju zastupovať na pracovných cestách a stretnutiach. Pozitívne myslenie sa chápe v prístupe k vašej práci, pričom dobrá nálada, humor sú jej súčasťou.

Iniciatíva, spoľahlivosť, zodpovednosť a ústretovosť – sú základné vlastnosti, ktoré zamestnávatelia požadujú.

Top 5 soft skills, ktoré zamestnávatelia hľadajú pri pozíciách so stredoškolským vzdelaním:

Zodpovedný prístup k práci – to znamená, že sa na vás nadriadený bude môcť za akýchkoľvek okolností spoľahnúť, že nebudete meškať a môže vám zveriť úlohy, ktoré z pracovnej náplni vyplývajú.

Aktívny prístup k práci – nečakáte iba na zadané úlohy, ale dokážete samostatne pracovať na tom, čo je vašou pracovnou náplňou, prípadne prinášate návrhy na zlepšenia.

Ochota učiť sa nové veci – dnes sa vám neoplatí zaspať na vavrínoch. Ak sa ťažšie adaptujete, alebo potrebujete viac času na osvojenie si novej veci, venujte sa jej aj mimo pracovnej doby, prípadne požiadajte o pomoc kolegu.

Ochota pracovať na zmeny – práca na zmeny nie je výsadou iba výrobných podnikov, ale aj napríklad call centier alebo shared services centier (centier zdieľaných služieb), ktoré často pracujú pre zákazníkov na opačnej strane zemegule.

Príjemné a ústretové vystupovanie – ak pracujete s ľuďmi alebo v tíme vyžaduje sa, aby ste dokázali aktívne počúvať a efektívne komunikovať. Vaše vystupovanie by malo byť príjemne a milé a nemali by ste sa nechať vyviesť z miery.

Ako získať dané zručnosti?

Základ jednotlivých soft skills vychádza z vašej osobnosti. Aj preto sú čoraz častejšou súčasťou pracovných pohovorov osobnostné testy. Tie načrtnú personalistovi, ako sa na danú pozíciu hodíte, či ste extrovert alebo introvert, tímový hráč, alebo či je vo vás manažérsky potenciál. Aj soft skills samozrejme môžete vylepšiť a pracovať na nich, a to buď prirodzene alebo proaktívne. Existujú rôzne kurzy na zlepšenie komunikačných vlastností, na riešenie konfliktov, budovanie manažérskych zručností. Môžete ich absolvovať osobne alebo online. Taktiež sa vaše soft skills zlepšujú praxou, čím viac rôznych situácií zažijete, tým sa rozvíjate a rastiete.

*Hard skills alebo tvrdé zručnosti sú tie, ktoré sa viete naučiť a úroveň ich ovládania sa dá jednoducho definovať. Môže ísť o technické, jazykové, počítačové zručnosti.
Soft skills alebo mäkké zručnosti môžu byť vaše osobnostné alebo medziľudské vlastnosti. Ide o komunikačné schopnosti, riešenie konfliktov, zodpovednosť, spoľahlivosť, atď.
belanova@profesia.sk
Lucia Belanová
Copywriter
Profesia spol. s r.o.
Venuje sa oblastiam ako PR a komunikácia, no jej najväčšou vášňou je písanie textov na tie najrozličnejšie témy. Oddychuje pri filmoch a seriáloch. Keď si potrebuje vyvetrať hlavu, rada sa túla uličkami miest, alebo chodníčkami v horách.
Všetky články autora

Pridať komentár

Have your say!

správa *

meno *

e-mail *

Hľadať

Najčítanejšie za mesiac

Kategórie

Facebook