Blog Profesia.sk
jan
21

Ako objaviť svoj talent a silné stránky a ako súvisia so životnou spokojnosťou?

Autor: | Kategórie: Motivácia a rozvoj | Značky: ,
Ako objaviť svoj talent a silné stránky a ako súvisia so životnou spokojnosťou?
Ako by mohol znieť recept na úspech? Spoznajte svoje talenty a rozvíjajte ich. Dôsledkom je často úspešnejší a spokojnejší pracovný aj súkromný život. O tom, ako na to, porozprával český psychológ Dalibor Špok v programe Universum Rádia Wave.

Na čo máme talent a čo s ním?

Vnímať talent ako úzko vymedzené špecifické nadanie, napríklad na konkrétne umelecké či športové činnosti, môže byť limitujúce a v konečnom dôsledku kontraproduktívne. Uvažujte o ňom radšej v širšom zmysle, teda ako o vašich silných stránkach.

„Ak talent chápeme takto široko, každý ho máme na niečo. Máme silné predpoklady pre niečo a slabé zas pre niečo iné. Z hľadiska našich praktických životných volieb je totiž úplne jedno, či sa rozprávame skôr o silných stránkach, konkrétnych potrebách alebo úzko vymedzenom talente,” dodáva Dalibor Špok.

Môžeme namietať, že vo vysoko konkurenčných odboroch, napríklad v umeleckej brandži, uspejú predovšetkým tí najtalentovanejší. K posudzovaniu vlastného talentu za takých okolností pristupujeme tak, že porovnávame svoje umiestnenie v rebríčku najtalentovanejších (napr. 10 % najlepších študentov odboru, ktorému sa zamýšľame venovať). Mať pre niečo rozvinuté silné stránky na objektívne definovaný úspech tak nemusí stačiť.

Vyššie spomenuté je objektívne dôležité predovšetkým tam, kde je výkon profesie sám na talente postavený. To je práve príklad umeleckých odborov.

V mnohých iných odboroch však talent v jeho čistej podobe nie je tak podstatný. Svoju rolu tu skôr zohráva motivácia, inteligencia, usilovnosť či ochota učiť sa. V týchto odboroch je snaha o objektívne porovnávanie hneď na začiatku, napríklad medzi začiatočníkmi či na škole, naopak kontraproduktívna. Môže totiž svedčiť o tom, že sme sa konkrétnu kompetenciu ešte nenaučili, nie že na ňu nemáme talent.

Ak však pri činnosti, ktorá je typicky postavená na dôležitosti talentu, zistíme, že sa ten náš pohybuje skôr okolo priemeru, radí Dalibor Špok ponechať si ju ako záľubu alebo vedľajšiu činnosť. Aj ako záľuba či voľnočasová aktivita nás môže totiž táto oblasť hlboko napĺňať, pričom do nej neinvestujeme príliš svojho úsilia v zmysle primárnej profesie, ktorá by nás mala živiť.

Z psychologického hľadiska je teda skôr na mieste vnímať svoj vlastný vnútorný rebríček silných stránok. Neporovnávame pritom svoje talenty s okolím a neskúmame, kde v hierarchii sa náš talent umiestňuje v porovnaní s všeobecným priemerom. Skôr si urobme jasno v tom, čo je našou osobnou najsilnejšou stránkou v porovnaní s našimi menej silnými stránkami. O túto dominantnú silnú stránku potom môžeme oprieť naše životné rozhodnutia.

Je dobré myslieť na to, že silné stránky môžeme nachádzať vo viacerých životných oblastiach. Dalibor Špok pripomína, že keď sa rozprávame o talentoch, nemyslíme pritom čisto len na činnosti súvisiace s našim pracovným pôsobením a zameraním, ale prakticky na každú životnú oblasť. Príkladom môžu byť medziľudské vzťahy. Kým jednému ide veľmi dobre urovnávanie konfliktov, druhý dokáže ostatných nadchnúť a motivovať pre vzdialenejšie ciele. Niekto je ako ryba vo vode v neštruktúrovaných, dynamických situáciách, inému vyhovuje stabilita a prehľadná pracovná rutina.

3 cesty objavovania našich silných stránok

Prvý spôsob, ktorý nám toho môže o našich silných stránkach veľa prezradiť, je obrátenie sa do minulosti. Zamyslite sa nad činnosťami, ktoré ste v minulosti vykonávali v rámci práce, štúdií, brigád, záľub či dobrovoľníckej činnosti. Spomeňte si na najrôznejšie sociálne situácie, v ktorých ste sa vyskytovali a pozrite sa na ne z pohľadu vašich motívov. Prečo ste sa venovali práve týmto činnostiam a čo sa vám na nich osvedčilo? Hľadajte spoločné menovatele vašich činností v podobe potrieb či stránok vašej osobnosti, ktoré ste konkrétnymi aktivitami sýtili.

Jedna činnosť, napríklad záľuba v pletení náramkov v detstve, môže mať pre rôznych ľudí iný motivačný základ. Jedno dieťa si tým realizuje svoju potrebu sústredenej práce o samote. Pre druhé môže byť naplnením nadšená spätná väzba od kamarátov, ktorým náramky priateľstva daruje. Tretie si užíva kreatívne možnosti nových farebných kombinácií a vzorov, ktoré si samo vymýšľa. Konkrétne záľuby si z detstva často do dospelosti síce neprenesieme, ale motívy sú stále naše. Zmapujte si takto vaše motívy a získate tým pomôcku na zostavovanie mapy vašich silných stránok či talentov.

Druhá cesta k objavovaniu našich talentov vedie cez sústredenie sa na prítomnosť a na to, čo preferujeme v súčasnosti. Ak cítime, že máme alebo by sme mohli mať v niektorej oblasti talent, je dobré si konkrétne činnosti vyskúšať a nebáť sa experimentovať. Vstupom do nového prostredia, do nových rolí a do nových oblastí môžeme o sebe veľa zistiť.

Neznamená to však bezhlavo sa púšťať do každej zaujímavej novej činnosti len preto, že sa nám páči a následne to celé tlačiť silou vôle. Hľadanie nového talentu od základov a k tomu prislúchajúce trénovanie výdrže a sebadisciplíny prenechajme deťom. My si skúšajme rozvíjať tie oblasti, kde sme už nejaké vlastné vlohy pozorovali, aj za predpokladu, že by šlo o situácie úplne iné, než sme doteraz zažívali.

Tretí, skôr doplnkový spôsob objavovania silných stránok, je obrátiť sa na naše okolie, na rodinu, známych, kolegov, priateľov. Je dôležité, aby oslovených osôb bolo viac a aby títo ľudia boli z rôznych prostredí. Pýtajme sa ich, v čom vidia naše silné stránky oni a nechajme si ich odpovede uležať v hlave predtým, než z nich urobíme závery.

Zaznieva v spätnej väzbe niečo častejšie? Majú odpovede niektoré spoločné charakteristiky? Je to podobné 360-stupňovej spätnej väzbe, ktorú možno poznáte z pracovného prostredia. Aby bol obraz čo najúplnejší, manažment zbiera o vás čo najviac individuálnych spätných väzieb od ľudí, ktorí s vami spolupracovali na rôznych projektoch a v rôznych pozíciách.

Ako nás rešpekt k našim talentom dovedie k naplnenému životu?

Keď sa nám podarí rozpoznať a hierarchizovať silné stránky, ktoré máme rozvinuté, umožní nám to vyhľadávať také medziľudské vzťahy a také pracovné uplatnenia, ktoré budú týmito atribútmi oplývať. Nebudeme napríklad vynakladať zbytočnú energiu na rozvoj kariéry, ktorá je pre nás len slepou uličkou. Ľudia, ktorí rešpektujú svoje silné stránky, často zvládajú svoj súkromný a pracovný život lepšie.

Uplatňovanie našich talentov a toho, čo nám ide, nám totiž dodáva pocit hrdosti, spokojnosti a osobného šťastia. A spokojnosť a rozvíjanie nášho potenciálu vedie k pocitu naplnenia, sebarealizácie.

„Keď máme rozvinuté to, čo nám je dané, vedieme kvalitnejší život. Nie je to o zarábaní peňazí a nie je to čisto o práci. Je to o celom našom prístupe k našim životným voľbám,” dodáva Dalibor Špok, pričom prízvukuje, že nie je nutné všetky naše talenty uplatniť v jednom konkrétnom povolaní alebo oblasti. Je však potrebné ich uplatniť v jednom živote. A to prostredníctvom takej kombinácie práce, voľnočasových aktivít, záľub a projektov, ktoré tieto potreby uplatnenia uspokoja. Majte na pamäti, že nie každá silná stránka potrebuje na svoje uplatnenie veľké časové investície. Neplatí priama úmera v zmysle čím viac, tým lepšie.

gemzova-fake-user
Elena Gemzová
Copywriterka
Profesia spol. s r.o.
S nadšením píše dlhé články z oblasti personalistiky aj práva. Doma je v témach motivácie, realizácie vlastného potenciálu a zladenia priorít pracovného a mimopracovného života. Hlavu čistí behom a baterky dobíja diskusiami s priateľmi.
Všetky články autora

Pridať komentár

Have your say!

správa *

meno *

e-mail *

Hľadať

Najčítanejšie za mesiac

Kategórie

Facebook