Blog Profesia.sk
apr
26

Prečo by dotazník o spokojnosti zamestnanca nemal chýbať v žiadnej firme?

Autor: | Kategórie: Pracovný život | Značky: , ,
Prečo by dotazník o spokojnosti zamestnanca nemal chýbať v žiadnej firme?
Dotazník spokojnosti zamestnanca či spätná väzba sú obojstranne prospešné nástroje. Profituje z nich líder i zamestnanec. Prečo je dôležité nepodceniť silu spätnej väzby a pýtať sa zamestnanca na jeho spokojnosť? Nielen pre nízku fluktuáciu vo firme, ale aj pre budovanie employer brandingu. Aké ďalšie výhody ponúka dotazník spokojnosti?

Každá firma prosperuje vďaka zamestnancom a zamestnankyniam. Sú to tí, ktorí denne vkladajú svoje úsilie a energiu do práce, a tým posúvajú firmu vpred. Majster podnikateľ Tomáš Baťa už mnoho desiatok rokov dozadu tvrdil, že hlavnou motiváciou ľudí do práce nie sú peniaze, ale ich sebarealizácia.

Ako však zistiť, či sa zamestnanec v práci dokáže skutočne realizovať? Ako zistiť, či ho práca napĺňa? Ako zistiť, či je v práci spokojný? Veľmi jednoducho. Pomocou dobre položených štandardizovaných otázok v dotazníku.

Dotazník spokojnosti je povinná výbava

Spolu s kávou, monitormi a lekárničkou je dotazník spokojnosti zamestnancov vo vyspelých a otvorených firmách povinnou výbavou. Dotazník o spokojnosti zamestnancov a zamestnankýň je nástrojom na systematické zhromažďovanie ich spätnej väzby. Či už sa uskutočňuje formou rozhovoru, alebo písomným vyjadrením, dôležitá je adresnosť a pravidelnosť.

V dotazníku sa nadriadený či nadriadená dozvie o ambíciách nesmelého Petra z účtovného oddelenia aj o naštrbených vzťahoch medzi Zuzanou a Janou na ekonomickom úseku. Aké výhody prináša dotazník spokojnosti?

1. Objektívne meranie spokojnosti 

V prípade, že sú forma a otázky v dotazníku rovnaké alebo podobné pri rôznych zamestnancoch, nadriadenému to prinesie objektívne meranie úrovne spokojnosti zamestnancov. A to naprieč celou firmou.

2. Pravidelné hodnotenie

Dotazník spokojnosti prinesie pravidelné informácie z vnútra firmy. Správy o pocitoch, túžbach i názor zamestnancov je nevyhnutné zbierať pravidelne. Vývoj jednotlivcov, celých oddelení či kolektívov tak líder dokáže sledovať v časovej postupnosti.

3. Včasná identifikácia problémov

I keď je bežné, že v pracovnom kolektíve si niektorí ľudia spolu rozumejú viac a iní menej, narušenie medziľudských vzťahov narobí poriadnu šarapatu. Cez dotazník spokojnosti tieto nezhody presiaknu na povrch.

4. Zvyšovanie dôveryhodnosti

Viete, kedy druhému dôverujete? Keď sa úprimne o vás zaujíma. Inak to nie je ani v pracovnom prostredí. Zamestnanci a zamestnankyne, o ktorých spokojnosť a pocity sa úprimne zaujímajú ich nadriadení a nadriadené, nadobúdajú väčšiu dôveru voči firme. Stávajú sa lojálnymi zamestnancami.

5. Utužovanie firemnej kultúry 

Firemná kultúra je zakomponovaná v DNA firmy. Ak je dobrá a otvorená, zamestnanci o nej radi povedia aj svojim známym či priateľom mimo pracovného prostredia. Spokojnosť zamestnancov je zároveň základom pre budovanie employer brandingu.

Ruka v ruke so spätnou väzbou 

Dotazník spokojnosti je úzko prepojený so spätnou väzbou. Ak sa v dotazníku (písomne či ústne) nachádzajú aj otvorené otázky, môžeme takúto formu zbierania názorov a pocitov považovať aj za priestor na spätnú väzbu. Kľúčové pritom je, ako sa feedback vo vašej firme dokáže dávať a prijímať. Buďte korektní, vážte slová, ktoré použijete a nekritizujte. Snažte sa veci pomenúvať tak, ako sú a konkštruktívne navrhovať riešenia z vášho pohľadu. V takomto dotazníku nie je priestor na to byť vzťahovačný či brať veci príliš osobne.

Ideálne je, keď je spätná väzba vzájomná a nadriadený i zamestnanec vedú úprimný rozhovor. Výsledkom pre obe strany je uvedomenie si názorov druhého a posun vpred. Či už v osobnom alebo pracovnom živote. Dávate a prijímate spätnú väzbu aj vy?

fabrici-fake-user
Zuzana Fabrici
Copywriterka
Profesia spol. s r.o.
Marketingu sa venuje niekoľko rokov, najviac ju však ťahá k písaniu. Energiu si dobíja pri športe, zaspáva pri (ne)dobrej knihe. Miluje žltú farbu, vôňu lesa a pyžamové rána.
Všetky články autora

Pridať komentár

Have your say!

správa *

meno *

e-mail *

Hľadať

Najčítanejšie za mesiac

Kategórie

Facebook