Blog Profesia.sk
aug
25

Prečo sa v pracovných inzerátoch vždy uvádza mzda v hrubom?

Autor: | Kategórie: Pracovný život | Značky:
Prečo sa v pracovných inzerátoch vždy uvádza mzda v hrubom?
Predstavte si, že by sa vám na účet každý mesiac pripísala superhrubá mzda. Táto fikcia je nereálna. Kým superhrubá mzda zaujíma predovšetkým zamestnávateľa, zamestnancovi na výplatnej páske padne pohľad na čistú mzdu. Práve to je suma, ktorá mu cinkne na účet. Orientujete sa v týchto pojmoch? Poznáte medzi nimi rozdiely? A viete z akého dôvodu sa neuvádza pri pracovných inzerátoch čistá mzda?

Superhrubá mzda zaujíma najmä zamestnávateľa

Superhrubá mzda sa nazýva cena práce a zaujíma predovšetkým zamestnávateľa. Vyjadruje sumu, koľko bude firmu stáť jeden zamestnanec.

Pre spoločnosť, v ktorej pracujete, je vaša mzda nákladom, ktorý zohľadňuje v plánovaní rozpočtu, ale tiež pri prijímaní nových zamestnancov do pracovného pomeru.

Zamestnávatelia odvádzajú za každého zamestnanca poistné do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. A nie malé. Celkom 35,2 % z hodnoty hrubej mzdy. Napríklad, ak je v inzeráte uvedená mzda 1000 € brutto, zamestnávateľ bude znášať náklady na ponúkanú prácu vo výške 1352 €.

*Superhrubá mzda je hodnota, ktorá vyjadruje súčet mzdových nákladov zamestnanca a zamestnávateľa. Rozumieme pod tým všetky náklady zamestnávateľa na zamestnanca súvisiace pracovnou pozíciou.

Hrubá mzda nie je to, čo cinkne na účet

Pri inzerovaní pracovného miesta uvádzajú zamestnávatelia okrem názvu pozície, miesta výkonu práce a detailného popisu práce aj základnú minimálnu hrubú mzdu. Od mája 2018 im to prikazuje legislatíva. Hrubá mzda však nie je suma, ktorá vám cinkne na účet po mesiaci usilovného snaženia sa v práci. Ide o mzdu pred zdanením a odpočítaním povinných odvodov –  zdravotných a sociálnych.

*Hrubá mzda (brutto mzda) je peňažná odmena za prácu od zamestnávateľa pre zamestnanca. Nie je znížená o sumu odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne a daní, ktoré znáša zamestnanec.

Čistá z hrubej. Ako na to? 

Na to, aby ste dopracovali k čistej mzde, teda sume, ktorá vám bude pripísaná na účet, je potrebné urobiť pár krokov.

  1. Od hrubej mzdy odpočítajte odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 9,4 %
  2. Následnej z nej odpočítajte odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 4 %
  3. Znížte ju o preddavok na daň a iné zamestnanecké zrážky (napr. stravné)
  4. Ak ste rodič, pripočítajte si daňový bonus

Percentuálna výška odvodov je pevne stanovená, rovnako aj daňová sadzba. Pri výpočte čistej mzdy je potrebné zohľadniť aj iný zdaniteľný peňažný a nepeňažný príjem od zamestnávateľa, príspevky zamestnávateľa na 3. pilier dôchodkového sporenia.

V prípade práceneschopnosti zamestnanca ovplyvňuje výšku čistej mzdy aj náhrada príjmu v prvých 10. dňoch choroby, tiež rozličné zamestnanecké zrážky, práca nadčas. Vplyv na čistú mzdu má aj to, či ste rodičom. Ak áno, máte nárok na daňový bonus.

Ak je pre vás náročné zorientovať sa v spleti zákonov a čistú mzdu si chcete vypočítať rýchlo a presne, odporúčame kalkulačku čistej mzdy.

*Čistá mzda (netto mzda) je suma za odvedenú prácu, ktorú dostane zamestnanec od zamestnávateľa na bankový účet alebo v hotovosti. Je vypočítaná z hrubej mzdy a ceny práce.

Prečo v inzerátoch nie je uvedená čistá mzda? 

Pretože aj napriek rovnakej hrubej mzde bude mať 40-ročná matka dvoch detí rozdielnu čistú mzdu ako mladé dievča so zdravotným znevýhodnením alebo študent pracujúci na dohodu. Výpočet čistej mzdy ovplyvňujú viaceré faktory a suma čistej mzdy bude rozdielna pri rôznych uchádzačoch o pracovnú pozíciu.

Nebojte si vypýtať si viac

V pracovných inzerátoch je uvedená základná hrubá mzda, ktorá môže pre svoju nízku hodnotu odradiť potenciálneho uchádzača. Ak si hľadáte novú prácu, pristúpte aktívne k vyjednávaniu o mzde. Uvedená hrubá mzda nemusí byť finálnou sumou a zamestnávatelia sú ochotní o nej vyjednávať práve v momente prijímanie nového člena tímu. Tak smelo do toho.

fabrici-fake-user
Zuzana Fabrici
Copywriterka
Profesia spol. s r.o.
Marketingu sa venuje niekoľko rokov, najviac ju však ťahá k písaniu. Energiu si dobíja pri športe, zaspáva pri (ne)dobrej knihe. Miluje žltú farbu, vôňu lesa a pyžamové rána.
Všetky články autora

Pridať komentár

Have your say!

správa *

meno *

e-mail *

Hľadať

Najčítanejšie za mesiac

Kategórie

Facebook