Blog Profesia.sk
dec
9

Čo všetko vám môže dať do osobného a pracovného života dobrovoľníctvo?

Autor: | Kategórie: Motivácia a rozvoj | Značky:
Čo všetko vám môže dať do osobného a pracovného života dobrovoľníctvo?
Zapojte sa do dobrovoľníckych programov, vyskúšajte si nové role z netradičných perspektív a zažite si pocity spojené s nezištnou pomocou druhým. Možno vás prekvapí, ako veľa tým získate.

Motivácia k dobrovoľníctvu: Prečo to vlastne robíme?

Keď je reč o dobrovoľníctve, najčastejšie jeho motívy hľadáme v altruizme, teda v konaní, ktoré je orientované v prospech druhých bez ohľadu na prospech samotného pomáhajúceho. V každom takomto prosociálne zameranom konaní, aj v tom najušľachtilejšom, môžeme zaznamenať egoistický aspekt. To však neznamená, že sa tým hodnota dobrovoľníctva alebo konania zameraného v prospech druhých znižuje, práve naopak. Môžeme ju vnímať ako výsledok s oboma (a často aj viacerými) víťaznými stranami.

Je rovnako jednostranné hľadať motívy dobrovoľníctva čisto v altruizme ako ich vnímať cez optiku prospechu v podobe atraktívnej položky v CV, získavania skúseností či strategických kontaktov. Každá dobrovoľnícka činnosť v sebe kombinuje hneď niekoľko motívov.

Jeden z najznámejších prístupov k motivácii dobrovoľníkov je funkcionalistický prístup Claryho, Snidera a kol. Ten hovorí, že ľudia vykonávajúci tú istú činnosť sú motivovaní rôznymi motívmi a môžeme sa na dobrovoľníctvo teda pozerať z hľadiska týchto rozdielov v potrebách a cieľoch, ktoré sú dobrovoľníctvom napĺňané.

Títo vedci definovali šesť základných kategórií motívov k dobrovoľníctvu:

Dobrovoľnícka práca v sebe v porovnaní s plateným zamestnaním nesie určitú ľahkosť. Máte pod plnou kontrolou vaše časové, energetické aj osobné vklady, miera zapojenia je teda čisto na vás. Nie ste limitovaní pracovnou dobou, horiacimi termínmi ani ekonomickou rentabilitou vášho projektu.

Jeden z najsilnejších motivačných faktorov v akejkoľvek práci je podľa behaviorálneho ekonóma Dana Arielyho zmysluplnosť práce. Platí to aj naopak: práca, ktorá nám nedáva zmysel alebo ktorej zmysel nevidíme, má negatívny vplyv na našu motiváciu, výkonnosť a následne aj na celkovú životnú spokojnosť. Dobrovoľnícka činnosť teda môže byť aj efektívnym nástrojom na vyváženie náročnej či nenapĺňajúcej práce v zamestnaní. Či už ide o realizáciu tábora pre sociálne vylúčenú mládež, komunitné záhradkárstvo alebo programovanie webu pre neziskovku, na konci je váš osobný príspevok do konkrétneho dobrovoľníckeho projektu.

Dobrovoľníctvo ako zisk zo straty

Ako trefne poznamenala Ester Danelová, ekonómia nepozná pojem zisk zo straty, keďže operuje s pojmami, ktoré sú vyjadriteľné v peniazoch. Keď sa teda na dobrovoľníctvo pozeráme z finančného hľadiska, ide o jednoznačnú stratu. Venujeme svoj čas a vykonávame prácu bez nároku na odmenu. Čo je na dobrovoľníckej práci tak atraktívne, že sme ochotní ju robiť zadarmo?

Dobrovoľníctvo Ester Danelová prirovnáva k adrenalínovému športu, keď cituje Jitku Schusserovú: “Čím nepríjemnejšie a nebezpečnejšie prosociálne konanie je, tým väčší je náš pocit uspokojenia.” Tým sa možno dokresľujú pohnútky ľudí dobrovoľnícky pôsobiacich v krajinách tretieho sveta. Na tomto príklade je totiž dobre vidno uvádzané straty: zhoršený hygienický štandard, nejasná bezpečnostná situácia či ťažko dostupná kvalitná zdravotná starostlivosť.

Napriek tomu množstvo dobrovoľníkov, ktorí si takýmto projektom prešli, uvádzajú niekoľkonásobne prevyšujúce zisky nad stratami. Predovšetkým v podobe vlastného sebapoznania či zážitkov z iných kultúr, ktoré by doma skrátka nikdy nezažili.

Ako sme si už ukázali vyššie, zadarmo vlastne nie je tak úplne zadarmo. Zapojenie do dobrovoľníckeho projektu nás nutne vytiahne z komfortných zón. Zvažovanie ziskov a strát môže mať potom podobu dilemy medzi zapojením sa a zažitím niečoho nového na jednej strane a voľbou  pohodlného a rutinného spôsobu života na strane druhej. Výberom jedného variantu (a zisku z neho) strácame ten druhý.

Inšpiráciou od jednotlivcov ku komunite. A od komunity k zmene sveta

Mnoho veľkých myšlienok a projektov, ktoré posúvali spoločnosť dopredu a prinášali inovatívne myšlienky a koncepty, začínalo ako dobrovoľnícka činnosť. Ako uvádza Igor Tóth, CMO v O2, vo svojej skúsenosti s dobrovoľníctvom: “Ľudia z neziskového sektora sú inšpiratívni tým, že majú veľké, väčšinou silné vízie ako meniť spoločnosť. (…) Objavíte iniciatívy a ľudí za nimi, ktorí majú chuť meniť veci k lepšiemu a venujú sa tomu naplno ako svojej hlavnej činnosti.”

Ak patríte k ľuďom, ktorí ťažko zbierajú odvahu na to, aby v spoločnosti sami niečo začali meniť, môže byť dobrovoľníctvo pre vás cestou, ktorá vás s týmito ľuďmi spojí. Je to príležitosť posunúť sa od všímania si toho, čo by sa zmeniť malo, k aktívnej participácii na zmene. Podľa kultúrnej antropologičky Margaret Mead totiž nie je na mieste mať pochybnosti o tom, že malá skupinka hĺbavých a zanietených obyvateľov môže zmeniť svet, pretože to často dokážu jedine oni.

gemzova-fake-user
Elena Gemzová
Copywriterka
Profesia spol. s r.o.
S nadšením píše dlhé články z oblasti personalistiky aj práva. Doma je v témach motivácie, realizácie vlastného potenciálu a zladenia priorít pracovného a mimopracovného života. Hlavu čistí behom a baterky dobíja diskusiami s priateľmi.
Všetky články autora

Pridať komentár

Have your say!

správa *

meno *

e-mail *

Hľadať

Najčítanejšie za mesiac

Kategórie

Facebook