Blog Profesia.sk
jún
15

Ako efektívne komunikovať a predísť tak konfliktom na pracovisku

Autor: | Kategórie: Pracovný život | Značky:
Ako efektívne komunikovať a predísť tak konfliktom na pracovisku
Efektívna, jasná a priama komunikácia na pracovisku je kľúčová pre vytváranie zdravého kolektívu. Každá pracovná skupina má menšie či väčšie komunikačné problémy. Úspešný ostáva ten, kto ich zvláda riešiť. Ako komunikovať efektívne? Ako pomôže nástroj 7C k efektívnej komunikácii? A na koho sa obrátiť, ak si s komunikačným problémom neviete pomôcť sami?

Komunikácia má svoje pravidlá 

Janka z personálneho rozpráva príliš nahlas, Peter z výroby za celý deň vysúka ledva jedno súvetie a Martin z obchodu rozpráva tak rýchlo, že ho nestíhate ani zastaviť. Osoby a postavenie v rámci firmy sú vymyslené, no môžete medzi nimi a svojimi kolegami alebo nadriadenými objaviť paralelu. 

Rodičia nás učia komunikovať od narodenia, neskôr túto úlohu preberajú pedagógovia. Napriek tomu sa mnohokrát do pracovného kolektívu dostávame bez toho, aby sme mali dokonale osvojené pravidlá komunikácie. Okrem jasnej, stručnej a presnej formulácie požiadaviek k nim patria aktívne kladenie otázok, počúvanie a neverbálna komunikácia

Ovládate 7C efektívnej komunikácie? 

Profesori Scott M. Cutlip a Allen H. Center z University of Wisconsin definovali v publikácii Efektívne vzťahy s verejnosťou 7C efektívnej komunikácie. Pravidlá môžete aplikovať nielen v pracovnom, ale i osobnom živote. Platia bez ohľadu na to, či komunikujete osobne, telefonicky alebo písomnou formou. V anglickom jazyku predstavuje 7C completeness, concreteness, courtesy, correctness, clarity, consideration, conciseness. Čo sa skrýva za týmito pravidlami? 

1. Completeness – Úplnosť 

 

Úplnosť je prvé a najdôležitejšie pravidlo efektívnej komunikácie. Správa, ktorú dostáva príjemca, musí byť úplná. Ak je informácia, ktorú potrebujete odovzdať, zložitá, je nevyhnutné doplniť ju tak, aby ju príjemca dostal kompletnú. 

 

2. Concreteness  – Konkrétnosť

 

Toto pravidlo podnecuje dvoch komunikujúcich k tomu, aby pri výmene informácií nedostala priestor predstavivosť. Celá komunikácia musí byť podložená faktami s jasným posolstvom. 

 

3. Courtesy – Zdvorilosť 

 

Bez ohľadu na to, akú nepríjemnú informáciu či pokyn chcete odovzdať, zachovajte si ľudskú tvár. Komunikujete s človekom, ktorý si zaslúži vašu úctu. 

 

4. Correctness – Korektnosť 

 

Ak komunikujete v písomnej forme, dbajte na správnu štylistiku a vyhnite sa gramatickým chybám. Pri osobnej komunikácii vyslovujte slová i vety jasne a zrozumiteľne. Artikulujte. 

 

5. Clarity – Jasnosť

 

Krátke konkrétne vety, jasné a stručné definované požiadavky. Držte sa hlavnej pointy, neodbočujte od deja a uistite sa, že druhá strana úplne rozumie každému slovu. 

 

6. Consideration – Úvaha 

 

Prispôsobte sa osobe alebo skupine ľudí, ktorým sa prihovárate. Ak ide o odborníkov v danej oblasti, zaraďte do komunikácie aj odborné výrazy. Ak je to skupina kamarátov, komunikácia môže byť uvoľnená. 

 

7. Conciseness – Stručnosť 

 

Správa je jasná, keď je stručná. Vyhnite sa dopĺňaniu zbytočných informácií. Buďte struční. 

Toto už je za čiarou

Nesprávna komunikácia či nevhodné správanie na pracovisku môžu byť zdrojom pracovných konfliktov medzi šéfom a podriadeným alebo medzi kolegami navzájom. Následok nesprávnej komunikácie je nepochopenie alebo len čiastočné pochopenie pokynov či žiadosti, ignorovanie, krik, hnev, ohováranie či dokonca šikana. To je už skutočne posledný bod. Na koho sa s týmto problémom obrátiť? 

Kde nepomôže HR oddelenie, prichádza Inšpektorát práce

Začnite najskôr od seba, pozametajte pred vlastným prahom. Sám pre seba si pomenujte komunikačné problémy, resp. správanie kolegov, ktoré vás trápi. Pokojne si to spíšte na papier.

Ak ste si problém stručne a jasne pomenovali, zájdite za kolegom alebo kolegami, ktorých sa konflikt týka a požiadajte ich o otvorený rozhovor. Ak po tomto rozhovore nepríde k zmene, zapojte do riešenia HR oddelenie alebo svojho nadriadeného. Práve názor tretej strany byť mohol byť nápomocný pri hľadaní riešenia. V prípade, že komunikačný konflikt vyústil až to šikany, obráťte sa na Inšpektorát práce alebo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.

fabrici-fake-user
Zuzana Fabrici
Copywriterka
Profesia spol. s r.o.
Marketingu sa venuje niekoľko rokov, najviac ju však ťahá k písaniu. Energiu si dobíja pri športe, zaspáva pri (ne)dobrej knihe. Miluje žltú farbu, vôňu lesa a pyžamové rána.
Všetky články autora

Pridať komentár

Have your say!

správa *

meno *

e-mail *

Hľadať

Najčítanejšie za mesiac

Kategórie

Facebook