Blog Profesia.sk
sep
28

Ako vytvoriť prezentáciu, ktorá vaše publikum zaujme

Autor: | Kategórie: Motivácia a rozvoj, Pracovný život | Značky: , ,
Ako vytvoriť prezentáciu, ktorá vaše publikum zaujme
Spoločným znakom úspešných prezentácií je príbeh. Inšpiratívny, zábavný, poučný a presvedčivý. Ako však pripraviť takú prezentáciu, aby si ju zapamätali vaši kolegovia, zamestnanci alebo noví klienti? Nakombinujte príbeh s tvrdými dátami a udržte pozornosť vášho publika až do posledného slidu.

Nezáleží na tom, či prezentujete ročné hodnotenie spoločnosti alebo ponúkate služby potenciálnemu zákazníkovi. Technika príbehu je známa vo verejných i obchodných prejavoch. Váš príbeh obaľte do správneho vizuálneho štýlu. Využite vhodné obrázky a šetrite textami.

Ako začať?

Viaceré prezentácia vznikajú tak, že rečník svoje myšlienky bezhlavo naleje do slidov. Bez rozmyslu, štruktúry a cieľa. Poslucháči do rečníkovej hlavy nevidia, a v konečnom dôsledku vnímajú iba jeho chaotickú prezentáciu.

Preto si na začiatku všetky myšlienky, ktoré nosíte v hlave, zosumarizujte na čistý papier. Následne tento zhluk informácií, ktorý chcete so svojím publikom zdieľať, uložte do hrubého konceptu. Z neho vytvorte presnú štruktúru vašej prezentácie, vášho príbehu.

Zachovajte vizuálnu štruktúru

Vzhľad a dojem, ktorý ostáva zachovaný počas celej prezentácie, je kľúčovým faktorom. Rovnakú typografiu a farbu na všetkých slidoch dosiahnete použitím pripravených šablón.

Využívajte tmavé pozadie so svetlým textom, na prechodové slidy zvoľte, naopak, svetlé pozadie s tmavým textom. Sú z jednej farebnej rodiny, avšak pošteklia pozornosť diváka a upozorňujú na prechod na ďalšiu tému.

Schovajte príbeh do obrázkov

Vyberajte pútavé, kompozične jednoduché fotografie a obrázky. Môžu byť presným vizuálnym opisom toho, o čom rozprávate. Prípadne slúžia ako metafora. V oboch prípadoch však vášmu publiku musí byť jasné, čo vyjadrujú a ako sú prepojené s vaším prejavom. Aaron Weyenberg, produktový dizajnér v New Yorku, použil vo svojej prezentácií na TEDx obrázok bežiaceho dieťaťa s nadpisom „Je to iba začiatok“. V prezentácii hovoril o redizajne TED.com. Nerozumiete spojitosti? Pozrite si ukážku prezentácie tu.

Menej než málo textu

Vyhýbajte sa snímkam s veľkým množstvom textu. Najmä vtedy, keď ide o opakovanie toho, čo hovoríte nahlas.

Ak na stretnutí rozdávate papiere plné textov, hlavy vašich poslucháčov sa sklonia. Prestávajú vás počúvať, čítajú. Keď do prezentácia nalejete veľké množstvo textov, žiadate od publika, aby svoju pozornosť rozdelila medzi to, čo číta a to, čo počúva. Nerobte to. Ak je nevyhnutné, aby snímka obsahovala veľké množstvo textov, odhaľte ich postupne. V odrážkach alebo maskovaní obrazovky.

3 prezentačné techniky úspešných spíkrov

Prezentačných techník je niekoľko. Úspešní spíkri si vyberajú podľa toho, kto je ich publikum a akú informáciu im idú podávať. Tieto tri techniky majú odlišnú dynamiku a štýl prezentácie. Vyberte si tú, ktorá vám vyhovuje.

1. Fakt a príbeh

Pri tejto prezentačnej technike a rečník pohybuje medzi faktami a príbehmi. Americká spisovateľka a spíkerka Nancy Duarte tvrdí, že striedanie rozprávania faktov a príbehu udrží pozornosť vášho publika až do konca prezentácie. Začínate rozprávaním skutočnosti. Odpovedáte na otázku: „Čo je, čo sa deje?“. Následne ponúkate poslucháčovi príbeh položením otázky: „Čo by to mohlo byť, aké by to mohlo byť?“. Striedajte fakty s príbehom, ktorý ukazuje, ako by sa veci dali zlepšiť. Takýto typ prezentácie informuje a inšpiruje. Pozrite si ukážku.

2. The Pitch

Ak chcete presvedčiť, že váš nový produkt či služba je konkurencieschopný alebo ak hľadáte nové možnosti financovania, prezentujte metódou The Pitch. Rečník vo tomto type prezentácie dokáže presvedčiť svoje publikum o niečom, čo zlepší systém alebo vyrieši problém. Prezentáciu vytvorte v týchto krokoch:

  1. zhrňte fakty;
  2. predostrite prekážku, problém, nedostatok na trhu;
  3. prezentujte svoju víziu, nápad na vyriešenie problému;
  4. ponúknite dve možnosti riešenia vašej vízie, pričom publiku dáte najskôr priemernú možnosť, následne skvelú možnosť;
  5. vykreslite svoju skvelú možnosť aké jediné vhodné riešenie;
  6. zatlačte na publikum a pridajte nečakaný ďalší bonus.

Štruktúru prezentácie Pitch použite, keď chcete niekoho presvedčiť, že váš nápad je najlepší. Tu si môžete pozrieť ukážku.

3. Situácia – komplikácia – riešenie

Prezentácia takéhoto typu sa využíva v B2B segmente, tiež pri obchodnom poradenstve. Príbeh sa odohráva v troch dejstvách. „Situácia“ zobrazuje súčasné podmienky a konkrétne fakty. Následne prichádza „ale“ a príbeh pokračuje „komplikáciou“. Tá sa taktiež opiera o relevantné dáta. Posledným bodom tejto štruktúry je „Riešenie“.

Podľa visme.co by zobrazenie takého typu mohlo vyzerať nasledovne. Naša spoločnosť zaoberajúca sa dekoráciami interiérov zaznamenala tento mesiac veľmi dobrý predaj (situácia), ale príliš sme utrácali za medzinárodnú prepravu (komplikácia). Preto musíme začať používať novú spoločnosť, ktorá má lepšie cenové rozpätie a skvelé služby (riešenie).

Bez ohľadu na to, aká bude štruktúra vašej prezentácie a aký príbeh odhalí, buďte odvážni. Rozprávate o téme, ktorej rozumiete poslucháčom otvorene a hravo. Pridajte trochu humoru a ukážte váš zápal pre danú tému.

fabrici-fake-user
Zuzana Fabrici
Copywriterka
Profesia spol. s r.o.
Marketingu sa venuje niekoľko rokov, najviac ju však ťahá k písaniu. Energiu si dobíja pri športe, zaspáva pri (ne)dobrej knihe. Miluje žltú farbu, vôňu lesa a pyžamové rána.
Všetky články autora

Pridať komentár

Have your say!

správa *

meno *

e-mail *

Hľadať

Najčítanejšie za mesiac

Kategórie

Facebook