Blog Profesia.sk
júl
19

Čo je celoživotné vzdelávanie? Potrebujete ho aj vy?

Autor: | Kategórie: Motivácia a rozvoj | Značky: ,
Čo je celoživotné vzdelávanie? Potrebujete ho aj vy?
Mali ste aj vy počas akademického týždňa či týždeň pred štátnicami chuť zahodiť všetky študijné materiály do koša a nikdy ich už nevytiahnuť? Nepotešíme vás, keď vám prezradíme, že je to iba začiatok procesu celoživotného vzdelávania. Čo všetko celoživotné vzdelávanie zahŕňa a prečo je dôležité, aby ste sa celý život učili aj vy?

Trénujte hlavu celý život

Celoživotné vzdelávanie je kontinuálny, neprerušený proces vzdelávania, učenia sa a nadobúdania nových znalostí a zručností. Uskutočňuje sa priebežne počas celého života. Začína hravým vzdelávaním v materskej škole, pokračuje základnou školou, strednou školou alebo gymnáziom a v niektorých prípadoch pokračuje aj vysokoškolským štúdiom. Tam ale nekončí.

Do celoživotného vzdelávania zahŕňame všetky vzdelávacie aktivity, ktorým sa môžete venovať počas svojho života bez ohľadu na ich formu. Nezamieňajte si celoživotné vzdelávanie so štúdium. Do celoživotného vzdelávania patria kurzy, workshopy, semináre, ale aj otvorený rozhovor s odborníkom v akejkoľvek oblasti.

Z povinnej jazdy radostná jazda

Rituálne skartovanie vypracovaných maturitných otázok alebo spálenie vysokoškolských skrípt uzatvára etapu stredoškolského alebo vysokoškolského štúdia. Ukončili ste formálne vzdelávanie, ktoré sa podľa správy Zuzany Lukáčovej na Medzinárodnej vedeckej interdisciplinárnej konferencii, uskutočňuje v inštitucionalizovanom, chronologicky triedenom a hierarchicky štruktúrovanom vzdelávacom systéme.

Vyhľadáte si pracovnú ponuku, prejdete pohovorom a získate prvú prácu. Vaše vzdelávanie by malo pokračovať i naďalej. Prečo?

Typy vzdelávania

Formálne vzdelávanie – vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje v inštitucionalizovanom, chronologicky triedenom a hierarchicky štruktúrovanom vzdelávacom systéme.

Neformálne vzdelávanie – akákoľvek organizovaná, systematická vzdelávacia činnosť, vykonávaná mimo rámca formálneho systému za účelom poskytnúť vybrané typy učenia sa konkrétnym podskupinám v populácii. Neformálne vzdelávanie zahŕňa koučingové konferencie, semináre či workshopy.

Neinštitucionálne vzdelávanie – každá aktivita zahŕňajúca vedomosti, zručnosti vyskytujúce sa mimo učebných osnov vzdelávacích inštitúcií alebo kurzy a workshopy, ktoré ponúkajú vzdelávacie alebo sociálne agentúry.

Motivácia a dobrovoľnosť sú alfa & omega

Odpoveď na otázku, prečo by ste sa mali vzdelávať celý život, hľadajte vo svojom vnútri. Aj keď sme školy navštevovali viac ako 10 rokov, zďaleka nevieme všetko. Vlastne ani nevieme, čo všetko nevieme.

Kľúčovými faktormi pri celoživotnom vzdelávaní sú motivácia a dobrovoľnosť. Vzdelávať sa celý život vám nikto neprikáže, je to dobrovoľné. Odmenou vám bude väčšia odbornosť, rýchla reakcia na prebiehajúce, nielen technologické zmeny, široký rozhľad a hlad po ďalšom učení sa. To všetko vám vo výsledku umožní aj kariérne rásť a uchádzať sa o zodpovednejšie a lepšie platené pracovné pozície.

Motivovať vás môže inšpiratívny šéf alebo kolega, no hnacím motorom pre seba ste vy sami. Od vašej vlastnej motivácie závisí váš vlastný progres (nielen) v celoživotnom vzdelávaní.

Múdri ľudia = múdra krajina

Napriek tomu, že vysokoškolsky vzdelaní ľudia ako lekári, technológovia či učitelia sú svojou prácou vyťažení, tieto skupiny ľudí najčastejšie dopĺňajú a rozširujú svoje vzdelanie. Zúčastňujú sa seminárov, workshopov a školení, vďaka ktorým zdokonaľujú a rozširujú svoje schopnosti a zručnosti.

Osoby s nízkou kvalifikáciou často nenachádzajú motiváciu zapojiť sa do celoživotného vzdelávania, pričom programy celoživotného vzdelávania poskytujú viaceré slovenské univerzity. Platí pravidlo, čím vzdelanejší budú obyvatelia krajiny, tým vzdelanejšia bude celá krajina. Pre staršiu generáciu sú vhodné univerzity tretieho veku, ktoré prispievajú k rozširovaniu obzorov, objasňujú neznáme skutočnosti a v tiež zaisťujú kvalitné tráveniu voľného času seniorov.

Ak pracujete v zdravotníctve, marketingu či účtovníctve, tipy na vzdelávanie nájdete v tomto článku.

Výhovorky alebo výsledky?

Vzdelávanie je v súčasnosti veľmi dostupné. Sú preč časy dávno minulé, keď knižnice boli iba pre vybraných a penetrácia internetu na zďaleka nepribližovala k dnešným 60 % populácie. Človek je tvor lenivý a vo výhovorkách aj veľmi kreatívny. V spojení s celoživotným vzdelávaním sa najčastejšie opakujú tieto:

  • Som príliš zaneprázdnený prácou, rodinou, koníčkami.
  • Nemám dostatok financií na ďalšie vzdelávanie.
  • Nezvládnem to, mám strach z neúspechu.
  • Nemá to pre mňa význam, už všetko viem.
  • Kvalita kurzov je nedostatočná.

Používate aj vy niektorú z týchto výhovoriek? Ak je odpoveď áno, pohľadajte ponuku práce od takého zamestnávateľa, ktorý vás bude motivovať k celoživotnému vzdelávaniu.

fabrici-fake-user
Zuzana Fabrici
Copywriterka
Profesia spol. s r.o.
Marketingu sa venuje niekoľko rokov, najviac ju však ťahá k písaniu. Energiu si dobíja pri športe, zaspáva pri (ne)dobrej knihe. Miluje žltú farbu, vôňu lesa a pyžamové rána.
Všetky články autora

Pridať komentár

Have your say!

správa *

meno *

e-mail *

Hľadať

Najčítanejšie za mesiac

Kategórie

Facebook