Blog Profesia.sk
feb
18

Mýty a pravdy o tom, či vám vysokoškolský titul zabezpečí lepšiu prácu

Autor: | Kategórie: Motivácia a rozvoj | Značky: ,
Mýty a pravdy o tom, či vám vysokoškolský titul zabezpečí lepšiu prácu
Niečo viac ako mesiac ostáva maturantom na to, aby si podali prihlášku na vysokú školu. Niektorí majú jasno v tom, kam povedú ich ďalšie kroky, iní nechávajú rozhodnutie na poslednú chvíľu. Je ale diplom zárukou toho, že si nájdete dobrú prácu?

Ísť na vysokú školu alebo nie? Ako si vybrať tú správnu? Pokiaľ máte dlhodobú víziu, čomu sa v dospeláckom živote chcete venovať, ste na tom dobre. No niektorí sa hľadajú ešte aj počas práce, iní idú vyskúšať vysokú školu, však čo diplom sa zíde. Na druhej strane, často vídame správy o absolventoch, ktorí si nevedia nájsť prácu, o veľkom presýtení trhu absolventmi humanitných vied a nedostatku ľudí s technologickým a technickým vzdelaním. Aká je ale ozajstná situácia? Pozreli sme na pár mýtov a právd o vysokoškolskom titule.

Mýtus: Veľa absolventov vysokých škôl si nevie nájsť prácu

Čo hovoria o absolventoch čísla? Minulý rok ukončilo vysokoškolské štúdium I. a II. stupňa 29 480 absolventov. Predpokladáme, že časť z nich bude pokračovať v štúdiu ďalej. Keď sa pozrieme, koľko vysokoškolských absolventov bolo ku koncu septembra evidovaných na úrade práce, je to približne 10 % (3 660). Pre porovnanie k tomu istému dátumu, bolo na úrade práce evidovaných 8 258 absolventov s ukončeným stredoškolským vzdelaním. Z toho môžeme usudzovať, že vysokoškolskí absolventi sa na trhu práce vedia uplatniť jednoduchšie, ako tí so stredoškolským vzdelaním.

Z celkového pohľadu nezamestnanosti predstavujú absolventi s vysokoškolským titulom iba 2% všetkých evidovaných. Podľa základných štatistík môžeme povedať, že vysokoškolské štúdium poskytne dobrý základ pre budúce povolanie.

Mýtus: Vysokoškolský titul znamená lepšiu prácu

Takmer každý si pamätá slová svojej mamy alebo starej mamy: „musíš sa dobre učiť, aby si sa dobre mal“. Prípadne niečo podobné. Je prirodzené, že rodičia chcú pre svoje deti len to najlepšie. Problematické to začne byť v momente, keď majú nerealistické očakávania, či už od svojich detí alebo od trhu práce. S tým súvisí aj domnienka, že ľudia s titulom si nájdu lepšiu prácu.

Toto je veľmi individuálne a záleží to od viacerých faktorov. Je mnoho šikovných študentov, ktorí sa stanú odborníkmi vo svojom odbore. Na druhej strane máme skupinu, ktorá má síce vysokoškolský diplom, no reálne robí niečo úplne iné.

Podľa prieskumu, ktorý Profesia realizovala ešte v roku 2015, 36 % respondentov uviedlo, že nepracuje v odbore, ktorý študovali. Ako hlavné dôvody uviedli, že si nevedeli nájsť v danom odbore prácu, alebo si našli prácu za lepší zárobok.

Faktom je, že v poslednom období na Slovensku máme oveľa menej pracovných príležitostí pre vyštudovaných uchádzačov. V roku 2019 iba 8 % zo všetkých pracovných ponúk uverejnených na Profesia.sk vyžadovalo ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Dôsledkom tejto situácie je, že veľké množstvo ľudí s magisterským alebo inžinierskym titulom sa hlási a reaguje na pozície s nižšími požiadavkami.

Pravda: Absolventi nezodpovedajú požiadavkám trhu

Na Slovensku máme každý rok okolo 30 000 absolventov vysokých škôl I. a II. stupňa. Viac ako polovica z nich (57 %) ukončila odbory kategorizované ako spoločenské vedy, náuky a služby. Spadajú sem ekonomické odbory, politické a právne vedy, filozofia, história, masmediálne štúdia a žurnalistika, ako aj pedagogika a učiteľstvo.

Keď sa pozrieme na odvetvia, v ktorých zamestnávatelia najčastejšie potrebujú vysokoškolsky vzdelaných ľudí, tak na prvom mieste vidíme IT. Toto odvetvie pociťuje dlhodobo nedostatok kvalifikovaných ľudí. Absolventi odborov informatiky a výpočtovej techniky pritom tvoria iba 4 % všetkých absolventov. Podobne je na tom aj elektrotechnika a energetika.

S inou situáciou bojuje odbor školstvo, vzdelávanie, veda a výskum, kde je dostatok absolventov týchto odborov, no mnohí po príchode na pracovný trh uprednostnia prácu v inej oblasti. Iba 1 % uchádzačov, ktorí majú vysokoškolský titul sa hlási na pozície v tomto odvetví.

vysokoškolský titul odvetvia

O aké pozície majú vysokoškolsky vzdelaní ľudia záujem?

Ľudia s vysokoškolským titulom najviac reagujú na pracovné ponuky v administratíve, obchode, manažmente či ekonomike. Zaujímavé je, že v prvej desiatke sa nachádzajú aj marketing, reklama a PR, ľudské zdroje či IT, no na tieto odvetvia už reaguje menej ako 5 % uchádzačov. Keď sa pozrieme na konkrétne pracovné pozície, najväčší záujem je o administratívne a obchodné pozície. To potvrdzuje teóriu, že ľudia s vysokoškolským titulom najviac reagujú na pozície, na ktoré postačí aj stredoškolské vzdelanie.

vysokoškolský titul top 10

Ak sa teda chystáte podať si prihlášku na vysokú školu, dobre si rozmyslite o aký odbor máte záujem. Urobte si prehľad pracovného trhu, napríklad na Profesia.sk si môžete filtrovať pracovné ponuky podľa odvetvia. Zistíte tak, ktoré odvetvia majú dostatok pracovných ponúk, a kde je predpoklad, že prácu nájdete jednoduchšie.

belanova@profesia.sk
Lucia Belanová
Copywriter
Profesia spol. s r.o.
Venuje sa oblastiam ako PR a komunikácia, no jej najväčšou vášňou je písanie textov na tie najrozličnejšie témy. Oddychuje pri filmoch a seriáloch. Keď si potrebuje vyvetrať hlavu, rada sa túla uličkami miest, alebo chodníčkami v horách.
Všetky články autora

Pridať komentár

Have your say!

správa *

meno *

e-mail *

Hľadať

Najčítanejšie za mesiac

Kategórie

Facebook