Blog Profesia.sk
jún
19

Reskilling a upskilling. Čo znamenajú tieto pojmy a kedy sú potrebné?

Autor: | Kategórie: Pracovný život | Značky:
Reskilling a upskilling. Čo znamenajú tieto pojmy a kedy sú potrebné?
Za úspešnou firmou hľadajte šikovných ľudí. Neustále vzdelávanie zamestnancov ide ruka v ruke s neustálym rastom spoločnosti. Šikovní manažéri podporujú zvyšovanie zručností vlastných ľudí alebo ich rekvalifikáciu. Sledujú tým udržanie zabehnutých a lojálnych zamestnancov. Práve s tým súvisí upskilling a reskilling. Poznáte rozdiely a spoločné znaky týchto dvoch pojmov?

Viete, čo je upskilling a reskilling? 

Upskilling je zložený z dvoch slov, a to up (z ang. hore) a skill (z ang. zručnosť). Spojením dvoch spomínaných slov vzniká pojem, ktorý možno voľne do slovenčiny preložiť ako zvyšovanie zručností. Odborníci upskilling nazývajú ako zlepšenie zručností jednotlivca, vďaka čomu sa z neho stáva efektívnejší zamestnanec alebo väčší profesionál v odbore.

Zamestnanec pritom nemení svoju existujúcu pozíciu či rolu v spoločnosti. Upskilling sa uskutočňuje vo firmách rozličnou formou vzdelávania, školeniami alebo inými odbornými certifikáciami.

Reskilling možno do slovenčiny preložiť ako rekvalifikáciu. Zamestnanec získava nové zručnosti podobne ako pri upskilling, avšak vďaka nadobudnutým zručnostiam bude môcť vykonávať inú pracovnú pozíciu alebo rolu.

Rozdiel medzi upskilling a reskilling 

Najľahšie je rozdiely poukázať na príklade. Predstavujeme vám účtovníka Petra, ktorý je zamestnaný v prosperujúcej firme. Viete, ako by mohol vyzerať jeho upskilling a reskilling?

Peter je účtovník s niekoľkoročnou praxou. Keďže legislatíva v oblasti účtovníctva sa neustále mení, jeho zamestnávateľ ho pravidelne posiela na vzdelávacie školenia. Počas nich sa učí aplikovať nové legislatívne normy do pracovných postupov. Svoju pracovnú pozíciu nemení, no svoje zručnosti týmito školeniami zvyšuje. Ide o upskilling. 

Na manažérskej pozícii vo firme, v ktorej Peter pracuje, dochádza k organizačnej zmene. Jeho priamy nadriadený odchádza za pol roka žiť do iného mesta a pozícia manažéra bude čoskoro voľná. Generálny riaditeľ sa rozhodol ponúknuť túto prácu Petrovi. V pozícii účtovníka odvádza výborné výkony a podľa generálneho riaditeľa je vhodným kandidátom na manažérsky post. Peter súhlasil.

Firma mu zaplatila polročné manažérske vzdelávanie, aby si zlepšil skills, ktoré doteraz vo svojej pozícii nepotreboval. Po absolvovaní manažérskeho vzdelávania obsadí novú pracovnú pozíciu. Ide o reskilling.

upskilling a reskilling

3 spoločné charakteristiky upskilling a reskilling

Napriek tomu, že zlepšovanie zručnosti jednotlivca a jeho rekvalifikácia majú viaceré odlišnosti, na konci dňa ťahajú za jeden povraz. Aké sú ich spoločné črty?

    1. Neustálym vzdelávaním svojich zamestnancov sa firma stáva konkurencieschopnejšou, výkonnejšou a zvyšuje svoju reputáciu. Lebo ľudský kapitál je vo firme kľúčový a iba schopní zamestnanci dokážu firmu ťahať dopredu.
    2. Upskilling a reskilling pomáha znižovať počet výberových konaní a tiež skracuje adaptačné obdobia pri vzniku nových pracovných pozícií alebo pri ich zmenách. Lebo je jednoduchšie vyškoliť šikovného zamestnanca ako hľadať nového v nekonečnom mori kandidátov.
    3. Vďaka reskilling a upskilling si zamestnanci uvedomujú, že spoločnosť do nich investuje, zlepšuje ich osobný a profesionálny rast. Lebo zamestnanci chcú robiť vo firme, ktorá sa o nich postará.

fabrici-fake-user
Zuzana Fabrici
Copywriterka
Profesia spol. s r.o.
Marketingu sa venuje niekoľko rokov, najviac ju však ťahá k písaniu. Energiu si dobíja pri športe, zaspáva pri (ne)dobrej knihe. Miluje žltú farbu, vôňu lesa a pyžamové rána.
Všetky články autora

Pridať komentár

Have your say!

správa *

meno *

e-mail *

Hľadať

Najčítanejšie za mesiac

Kategórie

Facebook