Blog Profesia.sk
mar
27

Zamestnávať ľudí so zdravotným znevýhodnením je win-win situácia

Autor: | Kategórie: Pracovný život, Zákulisie Profesie | Značky:
Zamestnávať ľudí so zdravotným znevýhodnením je win-win situácia
Rozmanitosť, inklúzia a diverzita zaznievajú čoraz častejšie z úst manažérov a vedúcich pracovníkom. A tak je to správne. Integrovať osobu so zdravotným znevýhodnením do pracovného prostredia nie je jednoduchá úloha. Avšak prináša to do firmy kus človečiny, búranie predsudkov, zvýšenie pokory celého kolektívu a tiež vysoko motivovaného a lojálneho zamestnanca či zamestnankyňu.

Ľudia so zdravotným znevýhodnením majú záujem o prácu 

Pamätáte sa, keď ste mali zlomenú nohu a boli ste mesiac bez práce? Alebo vás operácia chrbtice vyradila z pracovného kolobehu takmer na pol roka? Predstavte si, že by váš život zamiešal karty a vy by ste sa pre zdravotné znevýhodnenie dostali na okraj pracovného prostredia na dlhé mesiace či roky. Chýbali by vám sociálne väzby, chýbali by vám financie, chýbal by vám bežný svet.

Ľudia so zdravotným znevýhodnením čelia tejto výzve každý deň. Podľa ÚPSVaR sú iba 4 z 10 ľudí so zdravotným postihnutím umiestnení na trhu práce. Pričom nezáleží, či ide o telesné, mentálne, zrakové, sluchové, či iné zdravotné znevýhodnenie. Túžia po začlenení do pracovného kolektívu a tomuto svetu majú čo odovzdať.

Obavy zamestnávateľov ostávajú rovnaké

Strach zamestnávateľov a prekážky, ktoré bránia prijať do pracovného pomeru človeka so zdravotným znevýhodnením sa za uplynuté roky nemenili. Opakujú sa:

  • očakávané absencie z dôvodu krátkodobej či dlhodobej PN,
  • žiadna alebo nedostatočná bezbariérovosť v mieste výkonu práce,
  • nedostatočná bezpečnosť na mieste výkonu práce,
  • obavy zo slabého pracovného výkonu alebo veľmi nízkej efektivity zamestnanca.

Každá prekážka či strach sa dá prekonať. Okrem ľudského rozmeru prináša zamestnávanie skupín ľudí so zdravotným znevýhodnením do firmy aj benefity. Viete aké?

Pozitívny dopad na firmu

Ste zamestnávateľ a potrebujete schopného človeka, ktorý bude dôkladne vykonávať vami zadanú prácu? Ak ste ochotní prijať isté úpravy, napríklad skrátenú dĺžku pracovnej doby alebo asistenčné služby pre zamestnanca, získate zamestnaním človeka so zdravotným znevýhodnením vysoko motivovaného a lojálneho zamestnanca.

O ďalšej výhode zamestnávania osoby so zdravotným znevýhodnením hovorí Martina Čápová, CSR koordinátorka v spoločnosti Alma Career Slovakia s. r. o.: „Sekundárne vnímame, že ich prítomnosť na pracovisku scitlivuje okolie, prináša nové pohľady na procesy aj vykonávanie úloh a často aj istý nadhľad pri riešení problémov. Kolegovia si neraz uvedomia, že keď to zvládne človek s istým obmedzením, o čo ľahšie to majú oni.“

Programy na podporu zamestnávania ľudí so zdravotným znevýhodnením

Užitočné materiály pre zamestnávateľov i kandidátov so zdravotným znevýhodnením ponúka portál Výpomoc so srdcom. Firmy tam nájdu rady, ako viesť pracovný pohovor s kandidátom či kandidátkou so zdravotným znevýhodnením či nevyhnutú potrebu začlenenie takejto osoby do kolektívu.

„Vydali sme rôzne materiály pre uchádzačov a zamestnávateľov, v ktorých vysvetľujeme legislatívny rámec, potrebu individuálneho prístupu pri začleňovaní a úpravách na pracovisku, aj ako viesť pracovný pohovor,“ dopĺňa Martina Čápová.

Ak patríte do skupiny osôb so zdravotným znevýhodnením, odporúčame vám vytvoriť svoj životopis prostredníctvom formulára na portáli profesia.sk. V ňom máte možnosť uvádzať aj percentuálnu hodnotu vášho znevýhodnenia. Tiež získavate priestor na vysvetlenie, ako ponúkanú prácu dokážete vykonávať.

Získavaniu praktických zručností pre zamestnávateľov alebo osoby so zdravotným znevýhodnením sa zas venuje Profesia Lab. Do toho programu sa v minulom roku zapojilo 74 uchádzačov a 12 firiem. Spoločne sa zrealizovalo 37 stáží. Tento rok záujem o program výrazne vzrástol. V Profesia Labe venujú pozornosť predovšetkým komunikačným a sociálnym zručnostiam.

Charta diverzity pre firmy s otvoreným srdcom 

Rozmanitosť, diverzita či inklúzia sú slová, ktoré čoraz častejšie znejú aj z úst manažérov slovenských firiem a riaditeľov slovenských divízií medzinárodných firiem. Uvedomelí a zodpovední  zamestnávatelia s otvoreným srdcom spájajú svoje sily v dobrovoľnej iniciatíve Charta diverzity. Tá priamo podporuje inklúziu a diverzitu na pracoviskách.

dokumente Business Leader Forum o zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím pozitívne zhodnotila integráciu takéhoto zamestnanca Soňa Krnáčová z Kaufland, Slovenská republika: „Mať v kolektíve človeka na autistickom spektre prinieslo našim zamestnancom obohatenie o nový pohľad na svet. Obavy, ktoré pred začiatkom projektu mali, vyplývali len z nedostatku informácií a chýbajúcej osobnej skúsenosti.“

fabrici-fake-user
Zuzana Fabrici
Copywriterka
Profesia spol. s r.o.
Marketingu sa venuje niekoľko rokov, najviac ju však ťahá k písaniu. Energiu si dobíja pri športe, zaspáva pri (ne)dobrej knihe. Miluje žltú farbu, vôňu lesa a pyžamové rána.
Všetky články autora

Pridať komentár

Have your say!

správa *

meno *

e-mail *

Hľadať

Najčítanejšie za mesiac

Kategórie

Facebook