Blog Profesia.sk
dec
1

4 generácie na pracovisku: Ako ich spojiť a využiť ich potenciál naplno?

Autor: | Kategórie: Pracovný život | Značky:
4 generácie na pracovisku: Ako ich spojiť a využiť ich potenciál naplno?
Na jednom pracovisku sa stretávajú rôzne generácie. Päťdesiatnik a jeho 20-ročný kolega majú o svojej práci iné predstavy či očakávania. Majú rozličné štýly komunikácie, v práci ich motivujú iné faktory. Pre zamestnávateľa alebo manažéra je výzvou spojiť týchto ľudí do jedného fungujúceho celku. Nie je to však nemožné. Ako pristupovať k jednotlivým zamestnancom z rôznych generácií? Ako vyťažiť to najlepšie z každej generácie?

Generácia spája ľudí narodených v rovnakom časovom období. Trvá 30 rokov a nesie si so sebou charakteristické črty. Personalisti, majitelia i kolegovia by sa mali vyhnúť prílišnému zovšeobecňovaniu ľudí z jednej generácie. Avšak poznanie vlastností osôb narodených v rovnakom období nepochybne napomáha riadeniu a ponúka všeobecný pohľad na jednu generáciu.

Poďme ich najprv spoznať:

Odchádzajúci Baby boomers a lojálna generácia X

Už najmenej zastúpená skupina v rámci pracovnej sily sú tzv. Baby boomers. Viacerí zástupcovia tejto generácie si už užívajú penziu, no ak sa necítia fyzicky alebo duševne zle, stále chcú pracovať. Vážia si svojich nadriadených, chvíle s kolegami si užívajú. Technológie nie sú ich láska, no priznávajú, že patria aj do ich života. Sú skúsení. Morálku a pokoru kladú na prvé miesta.

Generáciu X tvoria ľudia narodení v rokoch 1965 až 1980. Sú lojálni, zvyčajne ostali žiť na mieste, kde sa narodili. Mnohí z nich sa súčasne starajú o svojich rodičov i deti. Tlie v nich podnikateľský duch, no ako zamestnanci sú veľmi lojálni. Zažili aj život bez technológií, dnes sú ich bežnou súčasťou.

(Ne)leniví mileniáli a sebavedomá generácia Z 

Teplákových ležérnych mileniálov zvyknú vnímať negatívne zástupcovia generácie Baby boomers. Prekáža im nízka morálka a slabá zanietenosť mileniálov, ktorá môže vyústiť do konfliktov na pracovisku.

Môže sa zdať, že mileniáli sú leniví. Oni však len oceňujú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Rovnako si vážia finančnú istotu, ktorú im zamestnávateľ ponúka. Mileniáli netúžia, aby práca bola celým ich životom. Práve naopak. Požadujú, aby práca dopĺňala ich ostatný život.

Najmladšia generácia Z pozná život bez internetu iba z rozprávania alebo histórie informatiky. Sú narodení v rokoch 1997 až 2012. Začínajú sa zapájať do pracovného kolobehu a práca na diaľku je pre nich prirodzená. Vo svojej práci hľadajú vyšší zmysel, u svojho zamestnávateľa zase príznačné hodnoty.

Niektorí z nich sa stotožňujú s quiet quitting. Očakávajú, že diverzita, rovnosť a inklúzia budú v ich práci podporené nadriadenými. Angažujú sa vo veciach verejných.

Ako zvládnuť štyri generácie na jednom pracovisku? 

Nie je prekvapením, že na mieste, kde sa stretávajú štyri generácie zamestnancov, dochádza k treniciam a konfliktom. Ľudia sa na pracovisku stretávajú v rôznych fázach svojho života. „Mladí môžu byť dnes iní ako starší ľudia, ale zajtra sa im môžu podobať, keď sami zostarnú,“ uvádza správa o generácii Y a generačných rozdieloch od spoločnosti Pew Research.

Ako by sa mali majitelia spoločnosti, HR manažéri alebo zamestnanci postaviť k medzigeneračným rozdielom? Tu sú tri tipy:

  • Vnímajte generačné rozdiely, vyhnite sa generačnej zaujatosti

Rešpektujte tých, ktorí nie sú z vašej generácie či už z pohľadu nadriadeného, alebo kolegu. Ak rešpekt a pochopenie nebudú prítomné v pracovnom kolektíve, vzťahy budú poškodené. Ak je pre mileniálov typická ich lenivosť, neznamená to, že váš kolega z tejto generácie má rovnakú vlastnosť. Vnímajte ľudí okolo ako individualistov, rozprávajte sa s nimi. A budujte si medzigeneračné vzťahy.

  • Spätná väzba je kľúč 

Či ste manažér alebo zamestnanec, dávajte a prijímajte spätnú väzbu. Nekritickú, vecnú a priamu. Vďaka nej sa dozviete o zákulisných ťahoch na pracovisku, lenivcoch i premotivovaných. Získate návrhy na zlepšenie práce či vzťahov, o ktorých ste netušili.

  • Pomiešajte generácie

Riadiť tím alebo pracovať v tíme, kde je prítomná iba jedna generácia? Jednoduché a bez konfliktov. Výzvou je vytvoriť tím so zástupcami jednotlivých generácií. Nechajte priestor každému z nich, aby priniesol, zdieľal a naučil ostatných to, čo vie najlepšie. Vyskúšate to?

fabrici-fake-user
Zuzana Fabrici
Copywriterka
Profesia spol. s r.o.
Marketingu sa venuje niekoľko rokov, najviac ju však ťahá k písaniu. Energiu si dobíja pri športe, zaspáva pri (ne)dobrej knihe. Miluje žltú farbu, vôňu lesa a pyžamové rána.
Všetky články autora

Pridať komentár

Have your say!

správa *

meno *

e-mail *

Hľadať

Najčítanejšie za mesiac

Kategórie

Facebook