Blog Profesia.sk
apr
10

Ako byť atraktívni pre zamestnávateľov aj vo vyššom veku

Autor: | Kategórie: Motivácia a rozvoj | Značky: ,
Ako byť atraktívni pre zamestnávateľov aj vo vyššom veku
Často sa stretávame s negativizmom až beznádejou ľudí vyššieho veku. Majú viac ako 25 ročné skúsenosti, no do dôchodku stále ďaleko. Na trhu práce sa však cítia ako stratená generácia. Porozprávali sme sa s našou HR odborníčkou Petrou Novákovou o tom, ako aj starší ľudia môžu byť stále atraktívni pre zamestnávateľov.

Petra Nováková pôsobí v spoločnosti Profesia ako HR špecialista. Má na starosti výberový proces nových zamestnancov, ale aj vzdelávanie a rozvoj tých súčasných. Vyštudovala andragogiku na Masarykovej univerzite v Brne. Skúsenosti nazbierala počas dobrovoľníctva v zahraničí, ale aj v Nadácii Pontis. Zaujíma sa o témy firemnej filantropie a dobrovoľníctva.

Ahoj Peťa, téma, o ktorej sa chceme rozprávať je starší ľudia a hľadanie práce. Na mnohých fórach, ale aj osobne sa stretávam s názormi, že starší ľudia sú pri hľadaní práce menej preferovaní iba kvôli veku?

Na prvý pohľad to tak môže vyzerať. Úspešnosť starších kandidátov sa však odvíja od typu pozície, regiónu, rýchlosti napredovania v danej oblasti, ale aj zásahu digitalizácie alebo umelej inteligencie do pracovnej oblasti. Podľa našich údajov vychádza, že starší ľudia si prácu hľadajú približne o mesiac dlhšie. Mladým ľuďom, vo veku od 25 – 36 rokov, trvá proces nájdenia nového zamestnania v priemere dva mesiace. Pri ľuďoch vo veku 46 – 55 rokov je to 90 dní.

V blízkej budúcnosti to však môže byť celkom inak. V dôsledku starnúcej populácie, budú zamestnávatelia musieť viac pracovať aj s cieľovou skupinou 46+. Na druhej strane to bude rovnako veľká výzva pre ľudí v produktívnom veku, aby na sebe neustále pracovali, keďže vek odchodu do dôchodku sa predlžuje.

Čo sú hlavné dôvody toho, že starší človek si novú prácu hľadá dlhšie?

Dôvodov môže byť viacero, a to na oboch stranách. Kandidáti vo vyššom veku majú väčšinou užšiu špecializáciu v oblasti, ktorej sa roky venovali a vyprofilovali sa v nej. Ak potom potrebujú zmeniť typ pozície alebo náplň práce môžu bojovať u zamestnávateľov s predsudkami z hľadiska flexibility a prispôsobenia sa na nové pracovné podmienky a prostredie.

Dnes sa trh práce mení závratnou rýchlosťou najmä v dôsledku automatizácie, digitalizácie, zmenou technológií či inovatívnych postupov. Takmer stále vznikajú nové pozície. Očakávania a nároky zamestnávateľov sa zmenili. Môže sa stať, že aj dlhoročné skúsenosti môžu byť menej dôležité, práve z dôvodu vývoja technológií či pracovných postupov. Odvolávanie sa uchádzačov na to, ako to fungovalo v minulosti na dnešných zamestnávateľov neplatí.

Oblasti, ktoré bývajú často u starších kandidátov problematické sú znalosti cudzích jazykov a práca s novými technológiami.

Aká je kvalita životopisov starších uchádzačov o prácu?

Pri hľadaní práce je správne pripravený životopis jedným z najdôležitejších faktorov. Kvalita dnešných životopisov je rôzna a nedá sa zovšeobecniť. Dostávame životopisy, ktoré sú prehľadné, štruktúrované a kopírujú súčasné trendy a dizajn, ale aj životopisy, ktoré sú neaktuálne a neprispôsobené dnešným potrebám. Niektoré dokonca uvádzajú informácie, ktoré sa vyžadovali ešte v minulom režime, ako údaje o zamestnaní rodinných príslušníkov a informácie, ktoré zo zákona nemôžu potenciálneho zamestnávateľa zaujímať, napr. rodinný stav, počet detí či vierovyznanie.

Pri seniorských kandidátoch je dôležité, aby sa zamerali na posledné zamestnania, svoje najdôležitejšie skúsenosti a náplň práce čo najviac skonkrétnili a priblížili. Tiež je dôležité, aby používali súčasný moderný jazyk a terminológiu.

Aké chyby najčastejšie robia?

Najväčším prehreškom je, že si neaktualizujú svoj životopis. Posielajú ho rovnako ako pred piatimi či 10 rokmi. Formálna stránka je zastaraná, obsahuje neaktuálne informácie, príkladom sú staré školenia a kurzy z 80tych rokov, ktoré dnes už nie sú relevantné.

Nevhodný je aj príliš dlhý životopis. Maximálna dĺžka sú 2 A4. Stačí keď v ňom upozornia na posledné 3 – 4 zamestnania, alebo 10 – 15 rokov dozadu. Treba vybrať to najdôležitejšie, ale hlavne to „preložiť“ do atraktívnej, zaujímavej podoby.

Často sa stretávam s tým, že je nesprávne urobený popis pracovnej náplne. K takýmto prípadom patrí skopírovanie náplne práce z pracovnej zmluvy, uvádzanie všeobecných informácií o spoločnosti, popis činnosti spoločnosti. Personalistu zaujíma, na čom konkrétne človek v danej firme pracoval, čo mal na starosti a aké boli jeho úspechy.

Problémom často bývaj aj neaktuálna alebo nevhodná fotografia. A celková úprava životopisu, preklepy, chyby, nejednotný štýl a žiadne členenie.

Na internete som našla rady, že starší uchádzači majú v životopise odstrániť akékoľvek informácie, z ktorých by sa dalo zistiť, koľko majú rokov. Vyhnú sa tak zaujatiu voči ich veku. Čo si o tom myslíš? Dostal sa ti do rúk už aj taký životopis?

Myslím, že je to dobrá rada, ktorú sa oplatí vyskúšať. Človek priamo neupozorní na svoj vek. Personalista si aj tak dokáže aspoň orientačne vek zistiť na základe ukončenia školy alebo dĺžky praxe.

Vek môže byť aj výhodou, ak zamestnávateľ hľadá seniora na danú pozíciu. Potom je dôležité prezentovať tie správne pracovné skúsenosti a znalosti, odlíšiť sa dizajnom životopisu, ale aj upozornením na svoju ,,aktívnosť“ na trhu práce, napríklad v motivačnom či sprievodnom liste.

Ako pristupuješ ty ku starším kandidátom?

Áno, aj na naše ponuky reagujú starší kandidáti. Obsah životopisu a to, či uchádzač spĺňa požiadavky na danú pozíciu posudzujeme rovnako pri všetkých. S tými staršími sa však snažíme komunikovať o niečo citlivejšie a osobnejšie, pretože sme si vedomí, že majú na trhu práce zložitejšiu situáciu. Zvyčajne ich kontaktujeme telefonicky, ak máme dodatočné otázky, alebo máme pre kandidáta zamietavú odpoveď. Vysvetlíme dôvody nášho rozhodnutia a poskytneme spätnú väzbu na zlepšenie do budúcnosti.

Ako sú na tom starší kandidáti s používaním nových technológií?

Používanie nových technológii je veľmi individuálne. Je to o osobnom prístupe a nastavení človeka. V dnešnej dobe vidíme aj mnoho seniorov v dôchodkovom veku, ktorí s radosťou používajú notebooky, smartfóny a rôzne aplikácie. Podobne je to na pracovnom trhu. Vidíme uchádzačov vo vyššom veku, ktorí na sebe pracujú, navštevujú školenia, online kurzy. Ale sú aj takí, ktorí sú pasívni, čo sa môže odzrkadliť práve pri ich úspešnosti hľadania si práce.

Odporúčam však akémukoľvek kandidátovi nebáť sa toho a zdokonaľovať sa. Veľa sa dá zlepšiť aj samoštúdiom a niekedy aj úplne zadarmo. K dispozícii je množstvo online kurzov alebo seminárov, prípadne videí, z ktorých sa môžu naučiť mnoho zručností.

A čo sociálne siete? Veľká časť dnešnej komunikácie prebiehala na sociálnych sieťach. Ako ich môžu ľudia využívať pri hľadaní práce?

Tí, ktorí sú online, vedia oveľa lepšie využiť príležitosti, ktoré dnešná doba ponúka. Môžu sa rýchlejšie dostať k pracovným ponukám a rýchlejšie na ne reagovať. U nás, na profesia.sk, si okrem reagovania na ponuky, môžu vytvoriť životopis a uverejniť ho v našej datábaze, ktorú si denne prezerajú stovky zamestnávateľov. Je to ďalší zo spôsobov, ako si hľadať nové zamestnanie.

Prostredníctvom sociálnych sietí sa kandidáti dokážu dostať ku komplexným informáciám o firmách, kde majú záujem pracovať. Môžu získať zaujímavé kontakty a dozvedieť sa, aká je vo firme kultúra či atmosféra. Získané vedomosti môžu šikovne využiť na pohovore. Online priestor je tiež skvelou formou, ako sa odprezentovať a ukázať aktivity navyše, napríklad prostredníctvom blogu alebo vlastnej webstránky.

Na čo všetko by sa mal pripraviť človek, ktorý ide na svoj prvý pracovný pohovor po 15 rokoch?

Môže sa stať, že človek príde na pohovor a všetci prítomní budú mladší ako on. Netreba sa tým nechať zaskočiť. V dnešnej dobe je veľmi dôležité mať schopnosť „predať sa“. Generácia mladých ľudí, ktorí vyrastali s technológiami v ruke, na nás pôsobí nápadito a sebavedomo. Na druhej strane, mnohým skúsenejším ľuďom (tzv. povojnová generácia a generácia X) takéto sebavedomie chýba. Niektorí už vopred idú na pracovný pohovor s očakávaním neúspechu. To je prvá vec, ktorú by mali zmeniť. Hlavné je byť prirodzení a ukázať, že majú záujem o nové veci a učiť sa. Pomôže tiež, keď zdôraznia flexibilitu a pozitívny prístup k zmenám. Treba sa zamerať na súčasnosť a budúcnosť a neodvolávať sa na minulosť. Tiež vypustiť negatívne emócie alebo skúsenosti.

Aj pri pracovných pohovoroch je dôležitá prax. Ak chýba, netreba sa hanbiť, ale pracovať na tréningu. Najčastejšie otázky z pohovorov je možné nájsť na internete a odpovede si môžu nacvičiť pred zrkadlom alebo so známym.

Aké sú výhody starších zamestnancov?

Starší zamestnanci majú zodpovedný prístup k práci a už zaužívané pracovné návyky. Minimálne sa stáva, že by zaspali do práce. :) Dokážu sa sústrediť dlhšiu dobu a nerozptyľujú sa ľahko. Pri krízových situáciách si vedia zachovať chladnú hlavu a čerpajú zo svojich skúseností. Sú lojálni a cenia si pracovné prostredie či benefity.

belanova@profesia.sk
Lucia Belanová
Copywriter
Profesia spol. s r.o.
Venuje sa oblastiam ako PR a komunikácia, no jej najväčšou vášňou je písanie textov na tie najrozličnejšie témy. Oddychuje pri filmoch a seriáloch. Keď si potrebuje vyvetrať hlavu, rada sa túla uličkami miest, alebo chodníčkami v horách.
Všetky články autora

11 komentárov

 1. Pridal: Stanislav Bosman | 3. júla 2018 18:25
  Odpovedať

  Nie je pravdou ,ze clovek si najde pracu po priemerne 2 mesiacoch.Pokial chce pracovat ,pocas poslednych 3rokov si najde pracu v ten isty den.V sucasnosti si dokonca vybera z niekolkych moznosti a na medzinarodnom trhu prace rozhoduje jazyk a urcite nemalou mierou prax.V zivotopise nemusi nikto uvadzat vsetko a vobec nie posledne zamestnanie prave naopak ja ho neuvadzam a mna kontaktuju po odoslani zivotopisu uz v ten den alebo na druhy den.Pracu si zatial vyberam a pracujem neustale.Naopak uchadzaci o zamestnanie pokial ich potencionalny zamestnavatel nevyzve nech vobec neuvadzaju co nechcu.A najrozhodujucejsim faktorom su skusenosti z firiem,ktore su svetovo v apsolutnej spicke so svojim Know how (volkswagen napr. ) a okamzita mobilita zaujemca.To je schopnost rozhodnut sa v priebehu 2 alebo 3dni nastupit do zamestnania.

 2. Pridal: Dulová Tatiana | 3. júla 2018 21:45
  Odpovedať

  To, že si starší uchádzač o zamestnanie hľadá prácu 3 mesiace je hlúposť … Ja si ju hľadám už 2 roky, a to intenzívne … Vek je proste problém …

 3. Pridal: Marta Kunová | 4. júla 2018 10:15
  Odpovedať

  Žiaľ na Slovensku je vek naozaj problém. Už v pracovných ponukách je medzi riadkami napísané, že starší nech na ponuku ani nereagujú. Starší neovládajú cudzie jazyky, pretože sme sa učili v školách len ruštinu. Cudzí jazyk zamestnávatelia vyžadujú aj v prípadoch, keď vôbec pre danú pozíciu nie je potrebný. Na pozíciu senior – teda predpokladám, že sa vyžadujú skúsenosti na danej pozícii a vzápätí je napísané, že pozícia je vhodná pre absolventa. Mám osobnú skúsenosť, že som komunikovala s potenciálnym zamestnávateľom mailom, všetko bolo ok, zamestnávateľ bol nadšený, že čo všetko ovládam, bola som ochotná prispôsobiť sa jeho potrebám, ale akonáhle zistil môj vek, tak komunikácia okamžite zanikla.

 4. Pridal: stefan balogh | 4. júla 2018 11:52
  Odpovedať

  dobry den mam 62 rokov pracujem madarsku,, a velmi tazke prace chcem pracovat lepsie pracu napriklad pomocne sila do kuchini zaraniia , co mame robyt ked sme stary mame umirat aj mi vieme takto pracovat a ko mladi ludia este lepsie

 5. Pridal: Peter B. | 4. júla 2018 12:49
  Odpovedať

  Myslím si že vek je naozaj veľký problém, a to najmä v lokalitách kde je málo pracovných ponúk a veľká nezamestnanosť (Rimavská Sobota, Rožňava, Revúca, ……). Hľadám si prácu už skoro 6 mesiacov v oboroch kde mám najviac skúseností ale nie najvyššie vzdelanie a verte mi je to naozaj problém aj keď životopis mám aktuálne vytvorený na portáli profesia.sk, ako aj na linkedin /aj s referenciami /, mesačne prepošlem 23-25 žiadostí , z toho dostanem reakciu na cca 8-10 z nich väčšinou negatívne, a pri pozitívnych reakciách sa dostanem najviac k personálnej agentúre. Zatial som mal prvé kolá pohovorov až v 6-tich spoločnostiach , a všade som dostal odpoveď že vybrali interného kandidáta (samozrejme vo velkých spoločnostiach som to očakával), a v jednej spoločnosti som bol svedkom podvádzania- interný kandidát mal vyplnené testy !
  Hľadám si prácu v rodnom meste, Košiciach , Banskobystrickom, Bratislavskom, Trnavskom a Nitranskom kraji. V Rodnom meste je to najhoršie, absolutne neodpovedajú na reakcie na ponuky (ak kandidáta nechcú) a aj to mizivé percento pohovorov kde ma pozvú je "nafingovaných", no proste rodinkárstvo prekvitá. A nielen vek, ale aj vzdialenosť je problém, akonáhle spoločnosti uvidia že som z iného mesta, aj keď mi presťahovanie a flexibilita nerobí žiaden problém, už o mňa nemajú záujem (naposledy som to pocítil u Magnetti Marelli)
  Ak sa to dá, rád by som sa porozprával s pani Petrou Novákovou, o tom kde robím chyby a čo by sa na mojom životopise dalo zlepšiť (poprosím o poslanie jej e-mailu), ďakujem

 6. Pridal: Erika | 4. júla 2018 15:51
  Odpovedať

  Bohužiaľ 46+, SŠ, väčšinou neovládajú cudzí jazyk. Ruštinu sme sa síce učili všetci, no cudzí jazyk zväčša len 4roky na strednej škole. Problém však vznikol, keď sme ho pri svojej práci nepotrebovali, čo malo za následok že v životopise nám "svieti" znalosti cudzích jazykov takmer nulová. Takže u zamestnávateľov, ktorí ponúkajú prácu a ako jeden z benefitov uvádzajú prácu v mladom kolektíve, máme vopred prehrané. Hneď sme prezradení. Veď dnes už deti vychádzajúce zo ZŠ ovládajú AJ. Ak už nehľadajú mladých a dynamických, tak pri popise práce a osobnostných predpokladoch a zručnostiach by dakedy zaplnili aj polovicu A4. A v tomto ja vidím hlavný problém. Osobne si myslím, že ak by každý zamestnávateľ poskytol relevantný čas na zaučenie, dokázal by takmer každý aj 50-tnik odviesť kus zodpovednej práce a možno aj predcíznejšie ako o 10-20 rokov mladší kolegovia. Pekný deň prajem.

 7. Pridal: Peter Novák | 4. júla 2018 16:51
  Odpovedať

  Ak je v pracovnej ponuke napísané, že stačí aj absolvent, nikdy nedostanete odpoveď s vašim vyšším vekom. V súčasnosti je konjunktúra a firmy naberajú nových pracovníkov. Ponúkaná mzda odráža aj požadovanú odbornosť, t.j. nízka mzda znamená, že stačí aj absolvent. Všetky ostatné požiadavky sú ponuke uvedené len z formality. Až za niekoľko mesiacov konjunktúra skončí, zatvoria sa všetky možnosti a skončí aj záujem zamestnávať nových ľudí. Tento cyklus sa opakuje v intervaloch 8,6 rokov. Obdobie, kedy sú brány otvorené pre nových zamestnancov sú počas produktívneho veku veľmi krátke a ak z firmy odídete aj z vyššej pozície vo veku viac ako 45 rokov, už sa naspať tak ľahko nevrátite. Preto odporúčam všetkým, ktorý dnes začínajú, počítajte s tým že s vysokou pravdepodobnosťou do dôchodku z pracovného pomeru neodídete. Vytvárajte si vlastné rezervy a zdroje vášho budúceho príjmu dostatočne zavčasu a v dostatočnej výške. Študujte a pracujte tak, aby ste mohli byť v období po 45 päťke, čo najviac nezávislý od akejkoľvek nutnosti hľadať zamestnanie. Nemusí sa vám to podariť. Na záver posledná informácia. Osobne som analyzoval 135 tisíc spoločností, ktoré podnikajú na Slovensku. 30% je podľa bankrotových modelov účtovne v krachu, viac ako 40 000 z nich má záporné vlastné imanie. Väčšinou sú to malé firmy, ale žiaľ nájdete medzi nimi aj firmy, ktoré určite nie sú malé a dokonca ich nájdete na pracovných portáloch, ako robia nábor nových zamestnancov. Dajte si preto veľký pozor do akej firmy idete pracovať. Až skončí konjunktúra, môžete byť veľmi prekvapený, keď skončíte na úrade práce. Ekonomické údaje firiem sú dnes voľne dostupné na internete. Ak sa do toho nevyznáte, nájdite si niekoho, kto tomu rozumie a dajte si preveriť v akom stave je váš budúci, možno aj terajší zamestnávateľ. Podľa toho sa potom rozhodujte.

  • Pridal: Radoslav | 10. júla 2018 07:32
   Odpovedať

   No stim súhlasím na 100 percent

 8. Pridal: Majka | 11. augusta 2018 19:37
  Odpovedať

  Suhlasim s tym…..este aj vo vyssom veku treba sa stale vzdelavat .vymyslat.ucit sa….ja mam 54r nehovorim o tom ako sme sa ucili len rustinu.ani na strednej jazyk az v 40+som isla na kurz nemciny.a potom dalsi kurz.dalsi konecne robim v Rakusku a mam plat .Skoda ze na Slovensku su biedne platy….Moje deti su pasivne kamartky pasivne…clovek je stvoreny aby tvoril ….pekny den prajem Majka

  • Pridal: Vlado | 26. januára 2021 21:43
   Odpovedať

   . . . a pridávam : človek tvorí, aby nebol tam, kde bol na začiatku stvorenia

 9. Pridal: Adela | 7. júla 2023 19:26
  Odpovedať

  Dobrý deň.
  Pozdravujem všetkých,ktorí majú záujem aj ochotu učiť sa.
  Som ZŤP. ale nemám prácu .Chodím s2 FR barlami.
  Hľadán si čo aj brigádu,ale paradoxne, ked som pracovala mala s om
  viacero možností ako teraz,ked nepracujem,
  prepáčte, ale všade sa hovorí o možnostiach pracovať pre ZŤP nieto miesta.
  hoci mám stredoškolské vzdelanie,rekvalifikačné kurzy cestovný ruch, som sprievodkyňa
  cestovného ruchu, neviem si nájsť ani miesto ako informátorka,referentka vpodateľni.
  urobila som si školu 3.veku ako 44 ročná ako právo aj medicínu
  ale mala som ťažký úraz a musela som odísť z práce.použili na mňa praragraf

  že nemôžem pracovať zhľadiska zlého zdrav.stavu/to však moja p.vedúca zariadila s mojou p.lekárkou obvodnou,aby som musela odísť zpráce. Také sú moje skúsenosti.
  na dôvažok mi ani vedúca nevyplatila za celé obdobie práce 8.rokov ani mzdu nadčas
  a nemala som ani dovolenky,lebo som musela stále pracovať.
  Píšem si stále životopisy,ale cca 13.rokov nikde sa nemôžem zamestnať.
  Stále púosielam životopis,kde ma nik nepozve na pohovor automaticky nemajú voľné miesta.
  teraz ma zaujala p.nováková,ktorá radila ako vyplniť životopis a motivačný list.
  rada by som ju poprosila ,keby mi poradila ako upútať zamestnávateľov,ab ysom bola úspešná.
  ked aj v ponuke recepčná žiadali vyplniť anglický test aj psychologický test.myslím si,že je to premrštená aktivita a je to diskrimniácia pre nás ,ktorí už nemáme 20,ale potrebujeme s azamestnať/som slobodná ,bezdetná, bez partnera …bez finančného zázemia.
  čo máme robiť,ked chceme pracovať,ale personalistky si vyberajú /neviem podľa akého kľúča
  ked sa hlásim .som bezedetná,slušná, ochotná sa doučiťnovým veciam,len ma treba vyskúšať adať mi šancu.

Pridať komentár

Have your say!

správa *

meno *

e-mail *

Hľadať

Najčítanejšie za mesiac

Kategórie

Facebook