Blog Profesia.sk
máj
20

Ako vám profesionálny kouč pomôže v pracovnom raste?

Autor: | Kategórie: Motivácia a rozvoj | Značky:
Ako vám profesionálny kouč pomôže v pracovnom raste?
Stretli ste sa už niekedy s koučom? Ak nie, vedzte, že vám môže významne ovplyvniť život. Kouč vám položí správne otázky, motivuje vás, podporí a navedie smerom, ktorým chce ísť vy sami. Po splnení spoločného akčného plánu budete výkonnejší, efektívnejší a produktívnejší. Keby ste potrebovali nazrieť hlbšie do svojej minulosti, oslovte psychológa. Viete aký je medzi nimi rozdiel?

Ako si predstavujete kouča?

Ako mladého muža v štýlovom obleku s počítačom pod pazuchou? Či skôr ako staršiu dámu s konzervatívnym účesom a zvedavými očami?

Prirodzene očakávame, že osoba, ktorá nám má radiť v pracovnom či osobnom živote, by už mala mať nejakú životnú etapu za sebou. Veríme, že nadobudnuté skúsenosti staršieho kouča dokážeme zúročiť v náš prospech. Ak je koučom veľmi mladý človek, predpokladáme, že jeho skúsenosti nie sú dostatočné a podvedome velíme na ústup. Je to ale naozaj tak? Nemýlite si kouča so psychológom? Čo robí kouča koučom a ako nám dokáže pomôcť v pracovnom či osobnom živote?

Kouč ako sprievodca na ceste za úspechom

Medzinárodná federácia koučov definuje kouča ako partnera v kreatívnom procese, ktorý vás motivuje k dosiahnutiu vášho maximálneho potenciálu. Kouč z vás vyžmýka všetko dobré. Kouč je skúsený odborník či odborníčka, ktorá vám pomáha objavovať vaše silné i slabé stránky, identifikuje ciele a vypracuje plán, ktorý vás povedie k úspechu.

Cesta za úspechom býva kľukatá, zasypaná, plná odbočiek a nánosov. Upratovať si ju budete sami, kouč vám bude v ťažkých chvíľach na ňu svietiť.

Nemýľte si kouča so psychológom

Obaja pomáhajú rozvoju či pomoci ľudskej osobnosti. Každý však po svojom. Základné rozdiely sa prejavujú v prístupe a metódach, ktoré využívajú. Kouč a psychológ majú zvyčajne aj rozdielne vzdelanie a inú odbornú prípravu. Rozličný je aj rozsah a škála problémov, ktoré dokážu pokryť. Aké sú základné rozdiely medzi koučom a psychológom?

Metóda a prístup

Kouč sa zameriava na prítomnosť a budúcnosť. Rieši aktuálne problémy a starosti svojho klienta a sústredí sa na dosahovanie cieľov a osobný rozvoj. Psychológ hľadá zdroje problémov v minulosti, skúma aktuálny stav. Pýta sa na problémy, mentálne procesy a tiež pátra po ich príčinách. Jeho skúmanie je hlbšie.

Vzdelanie a odborná príprava

Odborníci a odborníčky, ktoré poskytujú odbornú psychologickú pomoc, musia mať príslušné vysokoškolské vzdelanie. Ide o formálne vzdelanie ukončené titulom Magister alebo Doktor. Počas štúdia nadobudnú vedomosti i odbornú prax v diagnostike a liečba psychologických problémov. Naopak, koučovanie si nevyžaduje takéto formálne vzdelanie. Mnohí kouči však prešli špeciálnymi certifikovanými kurzami a dosahujú v tejto oblasti dostatočnú úroveň vzdelania.

Rozsah a škála problémov

Kouč sa zameriava na jednotlivé oblasti života, predovšetkým osobného a profesionálneho rozvoja. Psychológ sa na vec pozerá zoširoka. Zaoberá sa širším spektrom psychologických problémov, porúch, úzkosti, hnevu, trám a ďalšími psychickými stavmi. Kým koučovanie sa odporúča pre zdravých jedincov, stretnutie so psychológom je vhodné pre ľudí so špecifickými mentálnymi problémami.

Koučing pomáha rásť zamestnancom i firmám 

Inštitút koučovania veľmi pozitívne hodnotí vplyv koučingu na zamestnancov a v konečnom dôsledku aj na výsledky samotnej firmy. Podľa inštitútu až 70 % zamestnancov, ktorí absolvovali opakované stretnutia s koučom udávalo lepší pracovný výkon, efektívnejšiu komunikáciu či zlepšenie vzťahov na pracovisku.

Štúdie preukázali účinnosť koučingu najmä v pracovnom prostredí. Výskum uverejnený v Harvard Business Review  potvrdzuje pozitívny vplyv koučingu na zamestnaných ľudí. Hovorí o tom, že zamestnanci, ktorí mali kouča, dosiahli o 22 % vyššiu produktivitu ako tí, ktorí ho nemali.

10 otázok, ktoré môžete dostať od kouča

Počas koučingu sa môžete cítiť ako na lodi. Vy držíte v rukách kormidlo, no váš kouč vám svieti tým smerom, ktorým sa plavíte. Kouč vám bude klásť otázky. Odpovede poznáte iba vy. Vďaka odpovediam, ktoré budú vychádzať z vašich úst, sa rozplynie hmla a ukáže sa cesta. Tá cesta, ktorou sa chcete plaviť. Aké otázky môžete od kouča očakávať?

  1. Aké sú vaše ciele? Aké máte ambície?
  2. Čo vám bráni v dosiahnutí vašich cieľov?
  3. Aké konkrétne kroky môžete podniknúť na dosiahnutie vašich cieľov?
  4. Aký je váš aktuálny pracovný život? Ste s ním spokojný/spokojná?
  5. Ako sa vyrovnávate so stresom a tlakom v práci?
  6. Rozvíjate sa? Aké oblastí vás lákajú?
  7. Aké úlohy si viete stanoviť do ďalšieho stretnutia?
  8. Ako hodnotíte svoj pokrok od nášho posledného stretnutia?

Pred stretnutím s koučom je užitočné zvážiť si svoje ciele, priority a oblasti rozvoja. Počas stretnutia sa môžete očakávať, že spolu s koučom vypracujete akčný plán, ktorý vám pomôže dosiahnuť vaše ciele. Výsledok pohovoru s koučom je individuálny a závisí od vašej úrovne angažovanosti a odhodlania dodržiavať plán, ktorý ste spoločne vypracovali. Idete do toho?

fabrici-fake-user
Zuzana Fabrici
Copywriterka
Profesia spol. s r.o.
Marketingu sa venuje niekoľko rokov, najviac ju však ťahá k písaniu. Energiu si dobíja pri športe, zaspáva pri (ne)dobrej knihe. Miluje žltú farbu, vôňu lesa a pyžamové rána.
Všetky články autora

Pridať komentár

Have your say!

správa *

meno *

e-mail *

Hľadať

Najčítanejšie za mesiac

Kategórie

Facebook