Blog Profesia.sk
feb
2

Ako pripraviť deti na budúcnosť trhu práce?

Autor: | Kategórie: Motivácia a rozvoj, Zaujímavosti | Značky: ,
Ako pripraviť deti na budúcnosť trhu práce?
Šialené tempo rastu digitálnych technológií, umelá inteligencia či klimatická zmena sú oblasti, v ktorých nájdu uplatnenie dnešné deti. Nestačí iba jednoduché memorovanie poučiek. Chápať v súvislostiach, kriticky myslieť a bleskurýchle sa adaptovať na zmeny sú vlastnosti, s ktorými musíme dnešné deti vyzbrojiť do budúceho sveta. Čo na nich čaká?

Príprava detí a mladých na pracovný trh budúcnosti

V rýchlom tempe tohto sveta, technologického pokroku a dynamických zmien čelia rodičia a učitelia náročnej úlohe. Pripraviť deti na pracovný trh budúcnosti. Pričom nehovoríme iba o získavaní vedomostí. Máme na mysli aj schopnosti a zručnosti, ktoré budú potrebovať v úplne globálnom pracovnom prostredí. Ako teda navigovať deti cestou, ktorá ich urobí nielen konkurencieschopnými na pracovnom trhu, ale aj prospešnými pre spoločnosť ako celok?

Soft skills rozhodnú o úspechu

Vzdelanie, skúsenosti a zručnosti sú v dnešnej dobe hnacou silou pracovného trhu. O 20 rokov neskôr budú deti pre dosiahnutie úspechu na pracovnom trhu potrebovať aj vyšperkované mäkké zručnosti. Medzi základné patrí kritické myslenie, komunikácia či tímová práca. Z Linkedin a platformy Coursera zozbierala World Economics Forum informácie o soft skills potrebných v budúcnosti. Nájdete medzi nimi aj aktívne učenie, vodcovské schopnosti či zdôvodňovanie problémov. Tieto schopnosti sú univerzálne a prenosné naprieč rôznymi odvetviami a prostredím.

Doba digitálna 

Žijeme dobu digitálnu. A pre budúce povolania je úplne nevyhnutné, aby boli deti technologicky gramotné. Neznamená to, že môžu tráviť hodiny za tabletom. Práve naopak. Konzumácia internetového obsahu by mala byť regulovaná rodičom. Predovšetkým pri mladších žiakoch. Vyučovanie programovania, digitálnu gramotnosť a schopnosti práce s novými technológiami sú potrebné pre úspešné uplatnenie dieťaťa v budúcom pracovnom prostredí. Navyše, karty v tomto prípade zamieša aj umelá inteligencia.

Schopnosť reagovať a vedomá kreativita 

Rýchle zmeny technológií si vyžadujú od jednotlivcov schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam. Deti je potrebné učiť flexibilite. V budúcich povolaniach sa bude od nich očakávať schopnosť rýchlo sa učiť novým veciam. A tiež prispôsobovať sa neustále sa meniacim potrebám. Deti by mali byť povzbudené k tomu, aby mysleli kreatívne a hľadali nové riešenia. Vzdelávací systém by mal podporovať podnikavosť a schopnosť vidieť problémy ako príležitosti na zlepšenie.

Silno zakorenené hodnoty

Súčasťou prípravy detí na budúcnosť by mala byť aj výchova k etickým hodnotám a sociálnej zodpovednosti. Dieťa sa na trhu práce uplatní, ak dokáže správne hodnotiť dôsledky svojich rozhodnutí. A samozrejme, niesť za ne zodpovednosť. Bez ohľadu na to, či ide o tému spoločnosti, tolerancie či životného prostredia.

(Ne)fiktívne pozície z budúcnosti

Naši predkovia netušili, že práca dátového analytika, správcu sietí či influencera bude v zozname pracovných pozícií v roku 2023. Minulé pracovné pozície sú pre nás, ktorí žijeme v rýchlej dobe, málo efektívne. A tie budúce, ktoré budú zastávať naše deti, znejú ako z knihy Julesa Verna. Podľa výrazných trendov tejto doby odhadujeme, že mladí ľudia sa budú uchádzať o tieto pozície:

Špecialista na umelú inteligenciu a automatizáciu

S rastúcim významom umelej inteligencie a automatizácie sa očakáva vznik nových hi-tech pozícií spojených s umelou inteligenciou a automatizáciou. Budúce generácie prejavia svoje soft skills vo vývoji, implementácii a správe týchto technológií. V ich náplni práce bude aj riešenie etických a morálnych otázok.

Odborník na kybernetickú bezpečnosť

Rastie digitálna transformácia, bude rásť aj dopyt po špecialistoch na kybernetickú bezpečnosť. Ochrana citlivých údajov a informácií bude je dôležitá už teraz. Za 20 rokov to nebude inak.

Inžinieri pre čistú energiu

S narastajúcim povedomím o zmene klímy a potrebou prejsť na obnoviteľné zdroje energie sa očakáva, že vzniknú nové pozície v oblasti inžinierstva pre čistú energiu. Tieto pozície budú zahŕňať vývoj a implementáciu udržateľných energetických riešení.

Expert na interakcie medzi ľuďmi a robotmi

Vzájomná interakcia medzi robotmi a ľuďmi? O pár rokov bude nevyhnutné riešiť predovšetkým morálne a etické spojenie medzi živými a neživými. Bude pohladenie od zdravotnej sestričky – robota rovnako úprimné ako pohladenie od skutočnej zdravotnej sestry? Správne etické a morálne hranice medzi ľudským a robotickým budú nastavovať títo experti na interakcie.

Správny smer určujeme už teraz 

Pripraviť mladých na budúcnosť nie je jednoduchá úloha. Investície do ich vzdelania a rozvoj soft skills sú kľúčové. V tomto procese musia zabrať predovšetkým rodičia, učitelia a vzdelávacie inštitúcie. Spoločne môžeme vyformovať budúcnosť plnú odhodlaných a angažovaných jednotlivcov. Držme si palce.

fabrici-fake-user
Zuzana Fabrici
Copywriterka
Profesia spol. s r.o.
Marketingu sa venuje niekoľko rokov, najviac ju však ťahá k písaniu. Energiu si dobíja pri športe, zaspáva pri (ne)dobrej knihe. Miluje žltú farbu, vôňu lesa a pyžamové rána.
Všetky články autora

Pridať komentár

Have your say!

správa *

meno *

e-mail *

Hľadať

Najčítanejšie za mesiac

Kategórie

Facebook